بررسی انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder)

بررسی انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder)

دریافت

بررسی انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) نیز نامیده می شود عبارتست از یك دست الكترومكانیكی كه برای تبدیل موقعیت زاویه‌ای (θ) یك محور انتقال به یك كمیت آنالوگ و یا یك كد دیجیتال استفاده می شود این وسیله كه در واقع نوعی ترانزیستور( مبدل ) به شمار می آید در جاهایی چون رباتیك ،‌در بالای لنزهای عكاسی ، در دستگاه های ورودی كامپیوتر ( از قبیل موس های قیمت فایل فقط 16,500 تومان انكدر دوار : انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) نیز نامیده می شود عبارتست از یك دست الكترومكانیكی كه برای تبدیل موقعیت زاویه‌ای (θ) یك محور انتقال به یك كمیت آنالوگ و یا یك كد دیجیتال استفاده می شود این وسیله كه در واقع نوعی ترانزیستور( مبدل ) به شمار می آید : در جاهایی چون رباتیك ،‌در بالای لنزهای عكاسی ، در دستگاه های ورودی كامپیوتر ( از قبیل موس های اپتومكانیكی و…) و در ایستگاه های رادار دوار استفاده می گردند . این دستگاه ها دو نوع عمده دارند : نوع مطلق (absolute type) و نوع افزایشی (Ineremental) انكدر  دوار  مطلق : ساختمان انكدر نوع دیجیتال آن به ازای هر زاویة‌مشخص از محور (θ) یك كد دیجیتال منحصر به فرد ایجاد می كند . یك ورق فلزی ( برش یافته با مكانیسمی پیچیده ) به یك دیسك جدا كننده كه كاملاً‌با محور درگیر می باشد چسبیده شده است .  یك سری كنتالتهای لغزان بر روی یك  هستة ساكن فیكس شده اند . به طوری كه هر كنتاكت در مقابل ورقة‌فلزی در فواصل مختلف از محور جاروب می شود. هنگامی كه دیسك به همراه محور می چرخد تعدادی از كنتاكت ها با ورق فلزی در تماس قرار می گیرند . درحالی كه بقیه در درون gap قرار می گیرند  جایی كه ورقه دارای شیار (‌بریدگی ) است این ورقة‌ فلزی به یك منبع جریان الكتریكی وهر كنتاكت به یك سنسور الكتریكی مجزا متصل است . ورقه فلزی طوری طراحی شده است كه هر موقعیت زاویه‌ای ممكن برای  محول تولید یك كد باینری منحصر به فرد می كند كه در آن برخی كنتاكت ها به منبع جریان  متصل می شوند . و دیگر كنتاكتها در حالت Off باقی می مانند. این كد را می توان توسط قطعات كنترلی از قبیل میكروپروسسور ، برای مشخص كردن زاویة محور ( Shaft) دیگر كرد . آنكدر آنالوگ مطلق یك كد آنالوگ دوتایی منحصر به فرد تولید می كند كه می تواند با استفاده از الگوریتم های خاص به صورت موقعیت زاویه‌ای مطلق محور دیگر شود .  انكدینگ باینری استاندارد : انكدر دوار برای دستگاه های اندازه گیری زاویه ، 3 بیتی هستند . درونی ترین حلقه معادل كنتاكت 1 در جدول است سكتورهای سیاه On هستند درجه های صفر در سمت راست و افزایش زاویه در جهت پادساعتگرد است . مثالی از كد باینری در یك انكدر بسیار ساده با سه كنتاكت در زیر نشان داده شده است . Angle Contact3 Contact2 Contact1 Sectore در حالت كلی ، اگر n‌، كنتاكت وجود داشته باشد، تعداد موقعیت های مجزای محور برابر 2n خواهد بود در این مثال n‌برابر 3 و لذا 23=8 موقعیت مختلف می توان برای محور در نظر گرفت . در انكدر ارائه شده در مثال فوق ، كنتاكتها یك شمارش باینری استاندارد به عنوان چرخش های محور تولید می كنند . البته یك مشكل وجود دارد و آن اینكه چنانچه دیسك در بین دو سكتورمجاور قرار گیرد و یا به عبارت دیگر كنتاكتها به طور كامل در یك خط قرار نگیرند‌، امكان تعیین زاویة محور وجود نخواهد داشت . برای روشن شدن این مسئله ، حالتی را در نظر بگیرید كه زاویة‌محور از 179.9º به 180.1º تغییر میكند (‌تغییر حالت از سكتور 3 به سكتور 5) در این حالت چه اتفاقی می افتد ؟  در چند لحظه طبق جدول فوق ، طرح كنتاكتها از حالت OFF-ON-ON به حالت ON- OFF- OFF تغییر می یابد . اما در واقع این اتفاق نمی افتد در یك سیستم عملی ، كنتاكتها هرگز كاملاً در یك خط قرار نمی گیرند . و بنابراین هر كدام در یك لحظه متفاوت سوئیچ می شوند نه به طور همزمان . چنانچه ابتدا كنتاكت 1 سوئیچ شود به دنبال آن كنتاكت 3 و سپس كنتاكت 2 سوئیچ می شود .  برای مثال ترتیب واقعی كدها به صورت زیر خواهد بود : در حالت ابتدایی OFF-ON- ON حالت اول :‌كنتاكت ON1  می شود ON- ON – ON حالت دوم : كنتاكت OFF3 می شود ON – ON – OFF حالت سوم : كنتاكت OFF2 می شود ON- OFF- OFF حال به سكتورهای متناظر با این كدها در جدول دقت كنید . به ترتیب داریم 7.8.4 و سپس 5.  بنابراین با توجه به ترتیب كدهای تولید شده ، به نظر می رسد كه محور از سكتور 4 به سكتور 8 پرش كرده است و سپس به عقب برگشته (‌به سكتور 7) ودر نهایت باز هم به عقب بر می گردد ( سكتور 5) و این جایی است كه انتظار می رفت محور در آنجا یافت شود . در بسیاری از مواقع  ، این رفتار نامطلوب است و می تواند منجر به خرابی سیستم گردد. برای مثال ، چنانچه انكدر در بازوی یك ربات استفاده شود ، كنترلر ممكن است فكر كند كه بازو در موقعیت اشتباه قرار گرفته است و در نتیجه با چرخش آن حول و حوش 180º سعی در تصحیح خطای مذكور نماید كه این امر ممكن است منجر به آسیب دیدن بازوی ربات گردد. گری انكدینگ Gary en coding  انكدر دوار برای دستگاه های اندازه گیری زاویه توسط 3 بیت كدگری منعكس شدة باینری مشخص می شوند دورنی ترین حلقه متناظر با كنتاكت 1 در جدول است سكتورهای سیاه on هستند درجه های صفر در سمت راست و افزایش زاویه در جهت پادساعتگرد است.  برای رفع مشكل موجود در انكدر ارائه شدة قبلی از گری انكدینگ استفاده شده است. این یك سیستك باینری شمارش است كه در آن دو كد مجاور تنها در یك مكان اختلاف دارند برای مثال سه كنتاكت ارائه شده قبلی ، نسخة كد شده باكری چنین خواهد بود : Angle Contact3 Contact2 Contact1 Sectore در این مثال انتقال از سكتور 4 به سكتور 5، مانند دیگر انتقالها ، شامل تغییر حالت یك كنتاكت از حالت on‌به off و یا برعكس می باشد این بدان معناست كه ترتیب كدهای اشتباه نشان داده شده در مثال قبل در این حالت نمی تواند رخ دهد .  انكدر دوار افزایشی incremental rotary encoder  انكدرهای دوار افزایشی ، به عنوان انكدر های ربعی quadrature encoder نیز شناخته می شوند . این نوع انكدرها (‌كه انكدرهای دوار اضافی relative rotary encodery نیز نامیده می شوند. دارای دو خروجی هستند كه خروجی های ربعی نام دارند. آنها می توانند به دو صورت مكانیكی یا نوری باشند . در نوع نوری دو track كد شده باگری وجود دارد ، در حالی گرانكدرهای از نوع مكانیكی دارای دو كنتاكت هستند كه توسط بادامك های روی محور گردان تحریك می شوند . این نوع انكدرها نیاز به debouance دارند و نوعاً به عنوان پتانسیومترهای دیجیتال روی تجهیزات شامل دستگاه های مصرف كننده استفاده می شوند. امروزه اغلب برای استریوهای جدید خانگی و یا اتومبیل از انكدرهای دوار مكانیكی جهت صوت استفاده می كنند. به خاطر این واقعیت كه سوئیچ های مكانیكی به debouncing نیاز دارند‌، انواع مكانیكی آنها تنها به حركت های دورانی محدود شده اند.  انكدرهای دوار افزایشی به سبب پایین بودن قیمت شان ( فقط به دو سنسور نیاز دارند ) نسبت به سایر انكدرها‌، بسیار بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. این واقعیت كه انكدرهای افزایشی تنها از دو سنسور استفاده می كنند، خللی در دقت آنهاایجاد نمی كند. طوری كه هم اكنون می توان انكدرهای افزایشی با بیش از 000/10 شمارش در هر دور چرخش در بازار یافت . این انكدر می تواند دارای سه خروجی دلخواه باشد . خروجی مرجع كه به ازای هر چرخش یك بار رخ می دهد و در مواردی كاربرد دارد كه نیاز به یك مرجع مطلق باشد ، به طور مثال سیستم های موقعیت سنج . نوع اپتیكال (‌نوری ) انكدرها در مواردی كاربرد دارند كه با RPM های بالاتر (سرعت‌های بالا) مواجه باشیم و یا در مواردی كه درجة دقت بسیار بالا مورد نیاز باشد. انكدرهای افزایشی به منظور دنبال نمودن حركت به كار می رود . به علاوه آنها می توانند برای تعیین موقعیت وسرعت نیز به كار روند كه این سرعت می تواند سرعت خطی و یا چرخشی باشد. توانایی تشخیص جهت این انكدرها امكان اندازه گیری های بسیار دقیق درموارد مختلف را به وجود می آورد . قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : بررسی انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) , ساختمان انكدر , انكدینگ باینری استاندارد

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • آرشیو فیلم

  آرشیو فیلم دریافت آرشیو فیلم برنامه آرشیو فیلم به زبان ویژوال بیسیک دسته بندی ویژوال بیسیك بازدید ها 243 فرمت فایل rar حجم فایل 110 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان   فایل مربوط حاوی برنامه ای به…

 • تحقیق سنگ کلیه

  تحقیق سنگ کلیه دریافت تحقیق سنگ کلیه دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود تحقیق در مورد سنگ کلیه و علت آن در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • بهره وری در گمرک خرمشهر

  بهره وری در گمرک خرمشهر دریافت بهره وری در گمرک خرمشهر دسته بندی مدیریت بازدید ها 144 فرمت فایل docx حجم فایل 343 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 135 47,300 تومان فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                  صفحه   فصل اول : کلیات…

 • تحقیق نصف النهارها

  تحقیق نصف النهارها دریافت تحقیق نصف النهارها دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 دانلود تحقیق در مورد نصف النهارها در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط 6,600 تومان نصف‌النهار…

 • پروپوزال بررسی رابطه بین اهرم های مالی و سود خالص و بازده سهام شرکت های بورس

  پروپوزال بررسی رابطه بین اهرم های مالی و سود خالص و بازده سهام شرکت های بورس دریافت پروپوزال بررسی رابطه بین اهرم های مالی و سود خالص و بازده سهام شرکت های بورس از آنجا که تغییر بنیادی در اصول…

 • درک فنی پایگاه­ داده ­های نسل جدید: NoSQL

  درک فنی پایگاه­ داده ­های نسل جدید: NoSQL دریافت درک فنی پایگاه­ داده ­های نسل جدید: NoSQL HBase Cassandra Dynamo BigTable MongoDB دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 225 فرمت فایل doc حجم فایل 338 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • ترجمه روان مقاله انگلیسی "مدیریت سهامداران: چگونه سهامداران بر تصمیمات شرکتها تاثیر میگذارند"

  ترجمه روان مقاله انگلیسی "مدیریت سهامداران: چگونه سهامداران بر تصمیمات شرکتها تاثیر میگذارند" دریافت ترجمه روان مقاله انگلیسی "مدیریت سهامداران: چگونه سهامداران بر تصمیمات شرکتها تاثیر میگذارند" دسته: بورس و کالا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 188 کیلوبایت…

 • پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی

  پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی دریافت پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2762 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 دانلود پاورپوینت با موضوع رویکردهای…

 • تحقیق مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی

  تحقیق مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی دریافت تحقیق مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 این مقاله ، مقایسه ای از رویكردهای مدل سازی تصمیم را ارائه…

 • مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن

  مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن دریافت مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 پیشینه ومبانی نظری پژوهش میل…

 • بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 20 – 12 سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی ( ره ) در رابطه با بیمار هموفیلی سال 1382

  بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 20 – 12 سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی ( ره ) در رابطه با بیمار هموفیلی سال 1382 دریافت بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل…

 • پاورپوینت بهینه سازی در سیستمهای نرم افزاری با تاکید بر الگوریمهای جستجو

  پاورپوینت بهینه سازی در سیستمهای نرم افزاری با تاکید بر الگوریمهای جستجو دریافت پاورپوینت بهینه سازی در سیستمهای نرم افزاری با تاکید بر الگوریمهای جستجو دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24…

 • دانلود مقاله کامل درمورد بورس

  دانلود مقاله کامل درمورد بورس دریافت دانلود مقاله کامل درمورد بورس مقاله کامل درمورد بورس در 57 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی اقتصاد بازدید ها 156 فرمت فایل doc حجم فایل 188 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

  دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2) دریافت دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2) دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2) دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 17 فرمت فایل zip حجم فایل 5.644…

 • دانلود تحقیق قانون اساسی 28 ص

  دانلود تحقیق قانون اساسی 28 ص دریافت دانلود تحقیق قانون اساسی 28 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود قانون اساسی 28 ص تحقیق قانون اساسی 28 ص مقاله قانون…

 • تحقیق تاثیر مهد كودك بر رشد هوش علمی كوكان 7 تا 9 ساله

  تحقیق تاثیر مهد كودك بر رشد هوش علمی كوكان 7 تا 9 ساله دریافت تحقیق تاثیر مهد كودك بر رشد هوش علمی كوكان 7 تا 9 ساله این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مهد كودك در بالا بردن هوش عملی…

 • جامعه شناسی کار و بیکاری

  جامعه شناسی کار و بیکاری دریافت جامعه شناسی کار و بیکاری جامعه شناسی کار و بیکاری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 104 فرمت فایل doc حجم فایل 398 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 8,800 تومان موضوعات عمومی در…

 • اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

  اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری دریافت اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره بحرانی گاوهای شیری می باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشك نقش مهمی در كنترل بیماریهای متابولیكی…

 • تحقیق بسته بندی مرکبات

  تحقیق بسته بندی مرکبات دریافت تحقیق بسته بندی مرکبات این تحقیق به صورت پاورپوینت میباشد و کلیه روشها و فرآیندهای بسته بندی نوین مرکبات را مورد بررسی قرار داده است دسته بندی کشاورزی بازدید ها 272 فرمت فایل pptx حجم…

 • رفتار شناسی در پرورش اسب

  رفتار شناسی در پرورش اسب دریافت رفتار شناسی در پرورش اسب دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 به نظر می رسدگله های رمیده ویا درحال چرای اسب نقاشی شده…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب شیپ فایل مرز شهرستان گیلانغرب (واقع در استان کرمانشاه) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • پاورپوینت آموزشی بررسی میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور به همراه نمودار های و جداول

  پاورپوینت آموزشی بررسی میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور به همراه نمودار های و جداول دریافت پاورپوینت آموزشی بررسی میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور به همراه نمودار های و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی دسته بندی زبان و ادبيات فارسي بازدید ها 134 فرمت فایل doc حجم فایل 37 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23…

 • ارتباط افزایش حافظه اصلی با سرعت کامپیوتر

  ارتباط افزایش حافظه اصلی با سرعت کامپیوتر دریافت ارتباط افزایش حافظه اصلی با سرعت کامپیوتر دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 آیا سرعت اجرای برخی برنامه ها بر روی…

 • جزوه فیزیولوژی گیاهی

  جزوه فیزیولوژی گیاهی دریافت جزوه فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه اعمال گیاه و بخش های مختلف آن است دامنه این علم بسیار وسیع است برخی از مطالعات در زمینه فرآیندهایی است كه در سلول رخ میدهد مثل فتوسنتز و…

 • عنوان گزارش کاراموزی سایت دانشگاه و فرم های کارآموزی

  عنوان گزارش کاراموزی سایت دانشگاه و فرم های کارآموزی دریافت عنوان گزارش کاراموزی سایت دانشگاه و فرم های کارآموزی محل كارورزی بنده سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد بود ، این سایت دارای یک اتاق برای مدیر سایت ،یک…

 • بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

  بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی دریافت بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه اشتعال قیر در 15 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

  پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه اشتعال قیر در 15 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر دریافت پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه اشتعال قیر در 15 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان شیروان و چرداول

  شیپ فایل بخشهای شهرستان شیروان و چرداول دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان شیروان و چرداول دانلود نقشه بخشهای شهرستان شیروان و چرداول (واقع در استان ایلام) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی دریافت پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی…

 • آئین دادرسی کیفری 1

  آئین دادرسی کیفری 1 دریافت آئین دادرسی کیفری 1 دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 آیین دادرسی كیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت156

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت156 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت156 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 474 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • جزوه تئوری صف دانشگاه تهران

  جزوه تئوری صف دانشگاه تهران دریافت جزوه تئوری صف دانشگاه تهران دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5441 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 جزوه تئوری صف دانشگاه تهران قیمت فایل فقط 9,900 تومان  مقدمات کاربردها  اجزای سیستم…

 • دانلود تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

  دانلود تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه دریافت دانلود تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه در 49 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته…