بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

دریافت

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم ن قیمت فایل فقط 16,500 تومان مقدمه عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم نوعی موتور احتراق داخلی بوده ولی اختلاف آنها در طریقة ورود سوخت به سیلندرهای موتور و شیوه وقوع احتراق می باشد. در موتورهای بنزینی ، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندرها می شوند و اشتعال بر اثر یك جرقه الكتریكی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل سوخت به شكل پودر شده به درون سیلندرها تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت بالای داخل سیلندرها حاصل می شود. نام اشتعال بر اثر فشار بالا براساس عملكرد موتور انتخاب شده است. موتورهای دیزل بر مبنای نسبت فشار بالا طراحی شده اند كه در نتیجه فشار بالا درجه حرارت هوای فشرده شده داخل محفظه احتراق بالا می رود. درجه حرارت به قدر كافی بالا بوده تا پس از تزریق سوخت به داخل محفظه احتراق اشتعال رخ دهد. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت كه فشار سبب اشتعال خواهد شد به همین دلیل این نوع موتورها را اشتعال بر اثر فشار بالا نامیده اند. مراحل كار موتور : فعالیتهایی كه درون یك سیلندر موتور انجام می شود به مراحلی (كورس) تقسیم میشوند. عبارت كورس به معنای حركت پیستون می باشد. بالاترین موقعیت پیستون در سیلندر و یا به عبارت ساده تر نقطه فوقانی كورس پیستون را TDC یا نقطه مرگبالا و پایینترین موقعیت پیستون در سیلندر را نقطه مرگ پایین (BDC) می نامند. بنابراین یك كورس طی فاصله بین TDCبه BDC و یا بر عكس می باشد. میل لنگ از طریق شاتون با یك دور گردش كامل خود دو كورس پیستون را پدید می آورد و پیستون یكبار به نقطه مرگ بالا و یكبار به نقطه مرگ پایین می رسد. عملیات مشخصی در داخل یك موتور اتفاق می افتد كه باعث كاركرد موتور می شوند. این عملیات بصورت یك چرخه تكرار می شوند. بسته به نوع طراحی موتور، یك چرخه كامل شامل دو كورس (دوزمانه) و یا چهار كورس پیستون (چهارزمانه)هستند. انجام چرخه كامل دیزل نیاز به هوای فشرده شده در سیلندر ، تزریق سوخت، احتراق مخلوط سوخت و هوا، انبساط گازها جهت اعمال نیرو بر روی پیستون و نهایتاً تخلیه گازها از سیلندر دارد. در موتورهای چهار زمانه، هوا از طریق سوپاپ هوا وارد سیلندر شده و گازهای سوخته شده از راه سوپاپ دود كه در سرسیلندر تعبیه شده خارج میشوند. در موتورهای دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر وجود داردكه از طریق آنها هوا وارد سیلندر می شود. با حركت پیستون در داخل سیلندر این مجراها باز و بسته می شوند. گازهای خروجی نیز از طریق سوپاپهایی مانند موتورهای چهارزمانه خارج میشوند. چرخه چهار زمانه: موتور دیزل چهارزمانه با چرخه ای شامل چهاركورس پیستون دارد. مكش، تراكم، قدرت (احتراق) و تخلیه سوپاپهای هوا و دود بگونه ای تنظیم شده اند كه باز وبسته شدن آنها دقیقاً متناسب با حركت پیستون انجام شود. سوپاپها حركت خود را از میل سوپاپ می گیرند كه میل سوپاپ نیز نیروی محرك خود را از میل لنگ می گیرد. بدلیل سهولت درك متن زیر باز و بسته شدن سوپاپ ها در نقاط TDC و BDC در نظر گرفته می شود. در عمل آنها دقیقاً در نقاط مرگ و مرگ پایین باز یا بسته نمی شوند اما بگونه ای تنظیم شده اند كه كمی قبل یا بعد از این نقاط باز یا بسته شده تاهوای تازه بداخل سیلندر مكیده شده و گازهای سوخته شده بطور كامل از سیلندر رانده شوند. مراحل مختلف كار یك موتور دیزل چهار زمانه به شرح زیر می باشد. مكش هوا یا تنفس – كورس مكش هوا با باز شدن سوپاپ هوا و حركت پیستون به سمت پایین آغاز میشود. هوا از طریق سوپاپ هوا بداخل سیلندر مكیده می شود و در نقطه BDC محفظه سیلندر از هوای تازه پر شده است. تراكم – پس از رسیدن به نقطه BDC پیستون به سمت بالا حركت كرده و هوای مكیده شده به داخل سیلندر را متراكم می سازد. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. سوپاپ دود نیز بسته است،‌بنابراین محفظه سیلندر آب بندی شده و هیچ منفذی باز نیست. با بالا رفتن پیستون در اثر گردش میل لنگ، هوا متراكم می شود. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد هوا تقریباً به نسبت یك شانزدهم حجم اولیه فشرده شده است. متراكم شدن هوا در سیلندر نه تنها فشار آنرا افزایش می دهد بلكه حرارت آن نیز بالا می رود. اكنون هوا در محفظه كوچك بالای پیستون (محفظه احتراق) آنقدر داغ شده است كه می تواند سوخت دیزلی را كه از طریق انژكتور به این محفظه تزریق میشود، مشتعل سازد. قدرت – درست كمی قبل از رسیدن پیستون به TDC مقدار متناسبی سوخت دیزل از طریق انژكتور بداخل محفظه احتراق پاشیده می شود و احتراق صورت می گیرد. هوای داغ محفظه نه تنها یك مخلوط قابل احتراق رابا ذرات سوخت پاشیده شده تشكیل ‌ ‌ می‌دهد بلكه باعث مشتعل شدن آن نیز می گردد. احتراق یا اشتعال بسرعت اتفاق می افتد و فشار داخل سیلندر راافزایش می دهد. گازهای انبساط یافته در اثر احتراق در داخل سیلندر و بر روی سر پیستون نیرویی اعمال می كنند كه باعث رانش پیستون به سمت پایین میشود. این حركت از طریق شاتون به میل لنگ انتقال یافته و باعث چرخش آن و عملیات بعدی موتور می شود. در زمان احتراق هر دو سوپا بسته هستند اما در انتهای كورس سوپاپ دود باز می‌شود. تخلیه دود – در این زمان سوپاپ دود باز میشود، پیستون به سمت بالا حركت كرده و گازهای سوخته شده را از طریق مجرای سوپاپ دود به بیرون می راند. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد سوپاپ دود بسته می‌شود. به این ترتیب چرخه چهار زمانه موتور كامل می شود. با ادامه كار موتور سوپاپ هوا مجدداً باز میشود و هوای تازه با شروع پایین رفتن پیستون بداخل سیلندر مكیده می شود و چرخه مكش تكرار می گردد. سوپاپ هوا درست قبل از بسته شدن كامل سوپاپ دود باز می گردد. این حالت قیچی كردن سوپاپها نامیده می شود. قیچی كردن سوپاپها باعث میشود گازهای سوخته شده بسرعت از سیلندر خارج شده و سیلندر تمیز گردد. همانطور كه قبلاً ذكر شد موتورهای دیزل بگونه ای طراحی شده اند كه نسبت تراكم در آنها بسیار می باشد و این نسبت تراكم باعث تولید فشار و حرارت بسیار زیادی می گردد تا جائیكه پس از پاشش سوخت در محفظه احتراق، حرارت موجود، مخلوط سوخت را مشتعل می سازد. یكی از قوانین اساسی علوم (قانون گازها) به این موضوع ارتباط پیدا می كند به این صورت كه بطور خلاصه افزایش فشار در یك سیلندر باعث افزایش دما می شود بنابراین حرارت هوا آنقدر بالا می رود كه موجب اشتعال می شود. موتور دیزل دو زمانه : موتور دیزل دو زمانه با دو كورس پیستون یك چرخه كامل خود را طی می كند: یك كورس بطرف بالا و یك كورس به طرف پایین. در موتورهای دیزل دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر تعبیه شده اند كه حركت پیستون به بالا و پایین سبب بسته و باز شدن آنها میشود. این مجراها بعنوان مجاری هوا و دود طراحی شده اند. در موتورهای دیزل معمولاً هم از مجرا و هم از سوپاپ (مجرا برای ورود هوا و سوپاپ برای خروج دود از سیلندر ) استفاده میشود. این موتورها به یك پمپ باد یا دمنده مجهز شده اند كه هوا را با فشار اندكی از فشار دود خروجی سیلندر به داخل آن می دمد. این پمپ نه تنها سیلندر را از هوای تازه كاملاً پر می كند بلكه به خروج سریعتر و بهتر گازهای سوخته پس از احتراق كمك می كند و این به تمیز شدن محفظه سیلندر از دود و گازهای سوخته شده اشاره دارد. عملیات كار موتور دو زمانه به شرح زیر است: (a) پیستون در نقطه BDC است.هوا بوسیله پمپ دمنده و از طریق مجراهای ورود هوا در دیواره سیلندر به داخل دمیده میشود این عمل باعث پر شدن محفظه سیلندر از هوای تازه و خارج شدن گازهای سوخته از طریق سوپاپ دود در سیلندر خواهد شد كه در این زمان باز می باشد. (b) پیستون در این زمان رو به بالا حركت كرده و مجرای ورود هوا را می بندد تا ورود هوای دمیده شده توسط پمپ قطع گردد. حركت پیستون به سمت بالا ادامه می یابد و هوای محبوس در قسمت فوقانی پیستون به نسبت حدود یك شانزدهم حجم اولیه فشرده می شود. بنابراین حرارت هوای فشرده افزایش می یابد. (c) پیستون تقریباً در كورس تراكم به نقطه TDC رسیده است. سوخت پودر شده از طریق انژكتور به داخل اطاقك احتراق پاشیده می شود و بدلیل وجود حرارت بسیار زیاد در هوای متراكم این محفظه مشتعل می گردد. فشار حاصل از احتراق در كورس قدرت پیستون را به سمت پایین می راند. (d) پیستون تقریباً در كورس قدرت به نقطه BDC رسیده است. سوپاپ دود طوری تنظیم شده است كه درست قبل از BDC باز شود و اجازه دهد گازهای سوخته شده از سیلندر خارج شوند. همچنانكه میل لنگ به گردش خود ادامه می دهد پیستون به نقطه BDC می رسد و جلوی مجرای ورود هوا را باز می كند و مجدداً پمپ، هوای تازه را به داخل سیلندر می دمد و چرخه همانند قبل ادامه می یابد. با هر دور گردش میل لنگ یك چرخه كامل می شود. تخلیه دود  قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه , چرخه چهار زمانه , مراحل كار موتور

 • گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل

  گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل دریافت گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1011 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل در…

 • ترمینال مسافربری اتوبوس به صورت فایل اسکچاپ

  ترمینال مسافربری اتوبوس به صورت فایل اسکچاپ دریافت ترمینال مسافربری اتوبوس به صورت فایل اسکچاپ ترمینال مسافربری دسته بندی معماری بازدید ها 596 فرمت فایل zip حجم فایل 2.614 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1 27,500 تومان این فایل به…

 • گزارش کاراموزی معماری ساختمان

  گزارش کاراموزی معماری ساختمان دریافت گزارش کاراموزی معماری ساختمان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 گزارش کاراموزی معماری ساختمان در 34 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان گزارش…

 • مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران

  مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران دریافت مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تن انگاره و تصور بدن

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تن انگاره و تصور بدن دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تن انگاره و تصور بدن مبانی نظری و پیشینه پژوهش تن انگاره و تصور بدن دسته بندی روانشناسی بازدید ها 99 فرمت فایل docx…

 • مقاله بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG)

  مقاله بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG) دریافت مقاله بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله بررسی طرز كار…

 • دانلود پاورپوینت واژه کاوی مفهوم مدل

  دانلود پاورپوینت واژه کاوی مفهوم مدل دریافت دانلود پاورپوینت واژه کاوی مفهوم مدل دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 613 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مدل مفهوم مدل ارکان مدل اهداف مدلنقش مدل کاربردهای…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان هرسین

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان هرسین دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان هرسین شیپ فایل زمین شناسی شهرستان هرسین این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 152 فرمت…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد…

 • مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص

  مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص دریافت مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc…

 • دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان

  دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان دریافت دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 11951 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 138 فایل پاورپوینت با موضوع آناتومی بدن انسان در حجم 138 اسلاید قابل ویرایش قیمت…

 • دانلود تحقیق ترفندهای جستجو در گوگل

  دانلود تحقیق ترفندهای جستجو در گوگل دریافت دانلود تحقیق ترفندهای جستجو در گوگل دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 وقتی شما چند کیورد (Keywords) را با هم جستجو می‌کنید،…

 • فرهنگ نام های ایرانی

  فرهنگ نام های ایرانی دریافت فرهنگ نام های ایرانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 163 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 در این فایل شما میتوانید اسم های زیبای پسر و دختر ایرانی را به همراه…

 • پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) دریافت پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…

 • کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

  کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه دریافت کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت…

 • دانلود کارآموزی برق

  دانلود کارآموزی برق دریافت دانلود کارآموزی برق دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 كارآموزی برق ، باردهی ترانسفورماتور ، شرایط پارالل كردن ، تنظیم ولتاژ ، مراقبت و نگهداری از ترانس…

 • دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی

  دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی دریافت دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4288 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 عقب ماندگی ذهنی عبارتست ازرشد…

 • پاور پوینت برنامه نویسی همروند

  پاور پوینت برنامه نویسی همروند دریافت پاور پوینت برنامه نویسی همروند مفهوم همروندی یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت چند پروسسی مطرح در یک سیستم کامپیوتری منفرد و همچنین در سیستم های موازی و توزیع شده به حساب می آید…

 • پاورپوینت آشنایی با آب

  پاورپوینت آشنایی با آب دریافت پاورپوینت آشنایی با آب دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 آب خواص آبسختی آبانواع آب تصفیه آبمراحل تصفیه آب قیمت فایل فقط 12,100 تومان مقدمه…

 • پاورپوینت محیط (فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

  پاورپوینت محیط (فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) دریافت پاورپوینت محیط (فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) دسته:…

 • تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

  تاریخ جهان(مجموعه تاریخ) دریافت تاریخ جهان(مجموعه تاریخ) جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی دراین فروشگاه می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها…

 • تحقیق جنگ افزار های هسته ای در جنگ ها

  تحقیق جنگ افزار های هسته ای در جنگ ها دریافت تحقیق جنگ افزار های هسته ای در جنگ ها بعد از جنگ جهانی دوم از مشتقات فرعی مواد سمی کلین – تیوکولین فسفون (Cholin – Thiocholinphosphon) و فلورفسفن زوره استرن،…

 • چهل حدیث امام حسین (ع)

  چهل حدیث امام حسین (ع) دریافت چهل حدیث امام حسین (ع) کتاب چهل حدیث امام حسین (ع) دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 172 فرمت فایل rar حجم فایل 173 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 41 14,300 تومان…

 • تحقیق در مورد معاد و زندگی پس از مرگ

  تحقیق در مورد معاد و زندگی پس از مرگ دریافت تحقیق در مورد معاد و زندگی پس از مرگ دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 در قرآن كریم به صدها…

 • کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز

  کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز دریافت کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت خشم در کودکان و مهارت مدیریت خشم

  پاورپوینت خشم در کودکان و مهارت مدیریت خشم دریافت پاورپوینت خشم در کودکان و مهارت مدیریت خشم دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 174 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 این پاورپوینت در مورد خشم در کودکان…

 • فایل پاورپوینت بیماری وبا

  فایل پاورپوینت بیماری وبا دریافت فایل پاورپوینت بیماری وبا دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2591 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 تعریف بیماری وبا یك اسهال حاد عفونی است كه عامل آن باسیل ویبریو كلرا است…

 • پاسخ تشریحی سه دوره آخر آزمون EPT

  پاسخ تشریحی سه دوره آخر آزمون EPT دریافت پاسخ تشریحی سه دوره آخر آزمون EPT دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 14390 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 پاسخ تشریحی سه دوره آذر ، دی و بهمن…

 • دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی (نظریه انتخاب)

  دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی (نظریه انتخاب) دریافت دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی (نظریه انتخاب) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 317 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 •نظریه انتخاب ؛ زیربنای واقعیت درمانی است نظریه انتخاب…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها

  ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها دریافت ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها…

 • قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک

  قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک دریافت قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک قالب قاشق طراحی شده در سالیدورک طراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی مدیریت بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 65 کیلو بایت تعداد…

 • موضوع فقر

  موضوع فقر دریافت موضوع فقر دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 394 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی…

 • تحقیق منابع تغذیه

  تحقیق منابع تغذیه دریافت تحقیق منابع تغذیه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 بعضی از تجهیزات الکترونیکی نیاز به منابع تغذیه با ولتاژ و جریان بالا دارند بدین منظور…

 • دانلود تحقیق صنعت برق

  دانلود تحقیق صنعت برق دریافت دانلود تحقیق صنعت برق دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود صنعت برق تحقیق صنعت برق مقاله صنعت برق صنعت برق قیمت فایل فقط 13,200 تومان…