بررسی تکنیکهای مدل سازی

بررسی تکنیکهای مدل سازی

دریافت

بررسی تکنیکهای مدل سازی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد)معیاری است كه با آن می توان نوع جریان را به دست آورد بعدها، آزمایش ها نشان دادند كه عدد رینولدز پارامتری كلیدی برای دیگر حالت های جریان نیز می‌باشد از این‌رو، به طور كلی، داریم قیمت فایل فقط 16,500 تومان = نیروی چسبندگی = نیروی فشاری = نیروی گرانش = نیروی كشش سطحی = نیروی تراكم پذیری نیروهای اینرسی در اكثر مسائل مكانیك سیالات مهم هستند. نسبت نیروی اینرسی به هر یك از نیروهای دیگر فهرست شده در بالا، پنج گروه بی‌بعد اصلی در مكانیك سیالات را تشكیل می دهد. در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد. او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد) معیاری است كه با آن می توان نوع جریان را به دست آورد. بعدها، آزمایش ها نشان دادند كه عدد رینولدز پارامتری كلیدی برای دیگر حالت های جریان نیز می‌باشد. از این‌رو، به طور كلی، داریم: كه در آن L طول مشخصه توصیفی هندسه میدان جریان است. عدد رینولدز عبارت است از نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای چسبندگی. جریان با عدد رینولدز “بزرگ” معمولاً متلاطم است. جریانی كه در آن نیروهای اینرسی در مقایسه با نیروهای چسبندگی “كوچك” هستند به طور مشخصه جریان لایه ای است. در آیرودینامیك و آزمون های مدل، بهتر است داده های فشار را به شكل بی‌بعد نشان داد. نسبت زیر: تشكیل داده می شود، كه در آن  فشار محلی منهای فشار جریان آزاد است،  و V خواص جریان آزاد هستند. این نسبت به نام لئونارد اویلر، ریاضیدان سوئیسی كه اكثر كارهای تحلیلی اولیه را در مكانیك سیالات انجام داد، خوانده می شود. اویلر اولین كسی است كه نقش فشار را در حالت سیال تشخیص داد؛ عدد اویلر عبارت است از نسبت نیروهای فشاری به نیروهای اینرسی. (ضریب  در مخرج وارد می‌شود تا فشار دینامیكی را بدهد). عدد اویلر را اغلب ضریب فشار، Cp، می نامند. در مطالعه پدیده حفره‌زایی، اختلاف فشار  به صورت  گرفته می‌شود، كه در آن  شرایط جریان مایع هستند. و  فشار بخار در دمای آزمایش است. پارامترهای بعد زیر را عدد حفره زایی می نامند، ویلیام فرود یك آرشیتكت دریایی انگلیسی بود. همراه با پسرش، رابرت ادموند فرود، كشف كرد كه پارامتر زیر برای جریان ها با تاثیرات سطح آزاد مهم است. با مجذور كردن عدد فرود داریم: كه می توان آن را به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای گرانشی تفسیر كرد. طول، L، طول مشخصه توصیفی میدان جریان است. در حالت جریان در كانال باز، طول مشخصه عمق آب است؛ اعداد فرود كم تر از واحد نشان می دهد كه جریان زیر بحرانی است و مقادیر بزرگ تر از واحد نشان می دهد كه جریان فوق بحرانی است. عدد و بر عبارت است از نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای كشش سطحی. آن را می توان چنین نوشت: در دهه 1870، فیزیكدان استرالیایی ارنست ماخ پارامتر زیر را دكرد: كه در آن V سرعت جریان و c سرعت صوت محلی است. تحلیل و آزمایش نشان می‌دهد كه عدد ماخ پارامتری كلیدی است، تاثیرات تراكم ناپذیری را در یك جریان مشخص می كند. عدد ماخ را می توان چنین نوشت:      یا    آن را به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای ناشی از تراكم پذیری می توان تفسیر كرد. برای جریان كاملاً تراكم ناپذیر (در عرضی شرایط حتی مایعات كاملاً تراكم ناپذیر هستند)، . بنابراین M=0. 5- تشابه جریان و مطالعه های مدل برای اینكه آزمون مدل مفید باشد باید داده هایی را بدهد كه بتوان آنها را مقیاس بندی كرد و نیروها، و گشتاورها و بارهای دینامیكی موثر بر نمونه اصلی با اندازه كامل را به دست آورد. چه شرایطی باید برقرار باشد تا بین جریان مدل و جریان نمونه اصلی تشابه وجود داشته باشد؟ شاید بدیهی ترین شرط این است كه مدل و نمونه اصلی باید به دور هندسی متشابه باشند. تشابه هندسی ایجاب می كند كه مدل و نمونه اصلی دارای شكل یكسان باشند، و تمام ابعاد خطی مدل با تقریب مقیاس ثابتی به ابعاد متناظر نمونه اصلی ارتباط داده شوند. شرط دوم این است كه جریان مدل و جریان نمونه اصلی باید به طور سینماتیكی متشابه باشند. دو جریان وقتی به طور سینماتیكی متشابه هستند كه سرعت ها در نقاط متناظر هم جهت باشند و مقدار آنها با یك ضریب مقیاس ثابت به هم ارتباط داده شوند. از این رو دو جریان كه به طور سینماتیكی متشابه هستند دارای نقش های خط جریانی نیز هستند كه با ضریب مقیاس ثابت به هم مربوط می شوند. از آنجا كه مرزها خطوط جریان احاطه كننده تشكیل می دهند، جریان هایی كه به طور سینماتیكی متشابه هستند باید به طور هندسی متشابه باشند. اصولاً، تشابه سینماتیكی ایجاب می كند كه برای به دست آوردن داده های بازدارندگی موثر بر یك جسم، از تونل باد با مقطع عرضی نامحدود استفاده شود تا عملكرد در یك میدان جریان محدود به درستی مدل بندی شود. در عمل، این محدودیت را به طور قابل توجه می توان تعدیل كرد، و از وسیله ای با اندازه منطقی استفاده كرد. تشابه سینماتیكی ایجاب می كند كه نوع جریان مدل و نوع جریان نمونه اصلی با هم یكسان باشند. اگر آثار تراكم ناپذیری یا حفره زایی، كه نقش های جریان را به طور كیفی می توانند تغییر دهند، در جریان نمونه اصلی وجود نداشته باشند، در جریان مدل از وجود آنها باید جلوگیری كرد. وقتی توزیع نیروها در دو جریان به صورتی باشد كه در تمام نقاط متناظر، انواع نیروهای همسان با هم موازی باشند و مقدار آنها با ضریب مقیاس ثابت به هم مربوط شود، جریان ها به طور دینامیكی متشابه هستند. شرایط تشابه دینامیكی بسیار محدود است: دو جریان باید هر دو تشابه هندسی و سینماتیكی را داشته باشند تا به طور دینامیكی متشابه باشند. برای در نظر گرفتن شرایط لازم برای تشابه دینامیكی كامل، تمام نیروهایی كه در جریان مهم هستند باید در نظر گرفته شوند. از این رو، تاثیرات نیروهای چسبندگی، نیروهای فشاری، نیروهای كشش سطحی و غیره، باید در نظر گرفته شود. شرایط آزمون باید طوری در نظر گرفته شود كه تمام نیروهای مهم میان جریان های مدل و نمونه اصلی با ضریب مقیاس یكسان به هم ارتباط داده شود. وقتی تشابه دینامیكی وجود دارد، داده های اندازه گیری شده در یك جریان مدل را می توان به طور كمی به شرایط جریان نمونه اصلی ارتباط داد. در این صورت، شرایطی كه تشابه دینامیكی بین جریان های مدل اصلی را برقرار می كنند چه هستند؟ برای یافتن گروه های بی‌بعد حاكم در یك پدیده جریان، از نظریه پی بوكینگهام می‌توان استفاده كرد؛ برای یافتن تشابه دینامیكی بین جریان های به طور هندسی متشابه، باید تمام این گروه های بی‌بعد به غیر از یكی را همانند قرار داد. مثلاً در بررسی نیروی بازدارندگی موثر بر یك كره در مثال 1، با رابطه زیر شروع می كنیم: نظریه پی بوكینگهام رابطه تابعی زیر را می دهد در قسمت 4 نشان دادیم كه پارامترهای بی‌بعد را به صورت نسبت نیروها می توان تفسیر كرد. از این رو، در بررسی جریان مدل و جریان نمونه اصلی پیرامون یك كره (جریان ها به طور هندسی متشابه هستند)، جریان ها به طور دینامیكی متشابه هستند اگر به علاوه، اگر در این صورت و نتایج حاصل از مطالعه مدل را برای پیش بینی بازدارنگی موثر بر نمونه اصلی با اندازه كامل می توان به كار برد. نیروی واقعی كه سیال بر جسم وارد می كند در هر حالت یكسان نیست، اما مقدار بی‌بعد آن یكسان است. در صورت لزوم، می توان دو آزمایش را با استفاده از سیالات متفاوت انجام داد تا اعداد رینولدز با هم برابر شوند. مطابق مثال 4، برای سهولت آزمایش می توان داده های آزمون را در یك تونل باد در هوا اندازه گیری كرد و از نتایج برای پیش بینی نیروی بازدارندگی در آب استفاده كرد. مثال 4 تشابه: نیروی بازدارندگی مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی. بازدارندگی مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی قرار است از روی داده های آزمون در تونل باد تعیین شود. نمونه اصلی، كره ای به قطر mm300، باید با سرعت 5نات (مایل دریایی در ساعت، و یك مایل معادل 1852 متر است) در آب دریای  حركت كند. مدل به قطر mm150 است. سرعت لازم را برای آزمایش در هوا بیابید. اگر بازدارندگی مدل در شرایط آزمایش 24.8N باشد، بازدارندگی موثر بر نمونه اصلی را تخمین بزنید. تحلیل مثال 4 داده: مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی قرار است در تونل باد آزمایش شود. خواسته: (الف)          (ب) حل: از آنجا كه نمونه اصلی در آب عمل می كند و آزمایش مدل قرار است در هوا انجام شود، فقط اگر تاثیرات حفره زایی در جریان نمونه اصلی و تاثیرات تراكم ناپذیری در آزمایش مدل وجود نداشته باشد، نتایج مفیدی به دست می آید. در این شرایط و آزمایش را باید در انجام داد تا تشابه دینامیكی برقرار شود. برای آب دریا در ،  و . در شرایط نمونه اصلی، شرایط آزمایش مدل باید طوری باشد كه این عدد رینولدز را برقرار كند. از این رو برای هوا در شرایط استاندارد،  و  تونل باد باید در شرایط زیر عمل كند: این سرعت آنقدر كم است كه بتوان از تاثیرات تراكم ناپذیری صرف نظر كرد. در این شرایط آزمایش، جریان مدل و جریان نمونه اصلی به طور دینامیكی متشابه هستند. از این رو، اگر انتظار حفره زایی برود- اگر مبدل خورشیدی در سرعت زیاد نزدیك سطح آزاد آب دریا عمل می كرد- در این صورت از روی آزمایش مدل در هوا نمی توانستیم نتایج مفیدی به دست آوریم. این‌مساله محاسبه مقادیر نمونه اصلی را از روی داده های آزمایش نشان می‌دهد. 5-1- تشابه غیر كامل نشان داده ایم كه برای یافتن تشابه كامل دینامیكی بین جریان های به طور هندسی متشابه باید تمام گروه های بی‌بعد مهم به جز یكی همانند باشند. در حالت ساده مثال 4، همانند ساختن عدد رینولدز بین مدل و نمونه اصلی، تشابه دینامیكی را بین جریان ها برقرار می كرد. با آزمایش در هوا می توانستیم عدد رینولدز را دقیقاً همانند كنیم (در این حالت، با آزمایش در تونل آب نیز می‌توانستیم این كار را انجام دهیم). نیروی بازدارندگی موثر بر كره در واقع به طبیعت جریان در لایه مرزی بستگی دارد. بنابراین، تشابه هندسی ایجاب می كند كه زبری نسبی سطح مدل و نمونه اصلی یكسان باشند. این معنی می دهد كه زبری نسبی نیز پارامتری است كه باید بین حالت های مدل و نمونه اصلی همانند باشد. اگر فرض كنیم كه مدل با دقت ساخته شده است، مقادیر اندازه گیری شده بازدارندگی از روی آزمایش های مدل را می توان مقیاس بندی كرد و بازدارندگی را در شرایط عمل اصلی به دست آورد. در اغلب مطالعه های مدل، به دست آوردن تشابه دینامیكی مستلزم این است كه چند گروه بی‌بعد همانند باشند. در بعضی حالت ها، تشابه دینامیكی كامل بین مدل و نمونه اصلی انجام پذیر نیست. نمونه ای از چنین حالتی، تعیین نیروی بازدارندگی (مقاومت) موثر بر یك كشتی سطحی است. مقاومت موثر بر یك كشتی سطحی از اصطكاك جداری موثر بر بدنه (نیروهای چسبنده) از مقاومت موج سطحی (نیروهای گرانشی) ناشی می شود. تشابه كامل دینامیكی ایجاب می كند كه اعداد رینولدز و فرود، هر دو، بین مدل و نمونه اصلی همانند باشند. به طور كلی نمی توان مقاومت موج را به طور تحلیلی پیش بینی كرد، بنابراین باید آن را مدل بندی كرد. این موضوع ایجاب می كند: برای همانند بودن اعداد فرود بین مدل و نمونه اصلی باید نسبت سرعت زیر را داشته باشیم: نقش های موج سطحی به طور دینامیكی متشابه باشند. برای هر مقیاس طول مدل، همانند ساختن اعداد فرود نسبت سرعت را می دهد. فقط چسبندگی سینماتیكی را می توان تغییر داد اعداد رینولد همانند شوند. از این رو رابطه شرایط زیر را می دهد از نسبت سرعتی كه از روی همانندی اعداد رینولدز به دست آمده استفاده كنیم، تساوی اعداد رینولدز نسبت چسبندگی سینماتیكی زیر را می دهد  مساوی  (یك مقیاس طول نمونه ای برای آزمایش های طول كشتی) باشد، در این صورت  باید  باشد. شكل 3 نشان می دهد كه جیوه تنها مایعی است كه چسبندگی سینماتیكی آن از چسبندگی سینماتیكی آب كم تر است. ولی، چسبندگی سینماتیكی جیوه فقط در حدود یك دهم چسبندگی سینماتیكی آب است. بنابراین نسبت چسبندگی سینماتیكی لازم همانندی اعداد رینولدز را نمی توان به دست آورد. آب تنها سیال عملی برای آزمایش های مدل برای جریان با سطح آزاد است بنابراین، برای به دست آوردن تشابه كامل دینامیكی نمونه اصلی را آزمایش كرد. ولی، حتی اگر نتوان به تشابه كامل سینماتیكی دست یافت، مطالعه های مدل اطلاعات مفیدی می‌دهد. شكل 1 داده های مربوط به آزمایش مدل یك كشتی با مقیاس 8 : 1 را نشان می دهد كه در آزمایشگاه هیدرودینامیكی آكادمی دریایی آمریكا انجام شده است. در نمودار، داده‌های ضریب مقاومت برحسب عدد فرود نشان داده شده است. نقاط چهارگوش از روی مقادیر مقاومت كل اندازه گیری شده در آزمایش محاسبه شده اند. داده ها از: U.S.Naval Academy Hydromechanics Laboratory, Courtesy of Professor Bruce Johnson با استفاده از روش زیر، مقاومت كشتی با مقیاس كامل را زا روی نتایج آزمایش مدل اصلی می توان محاسبه كرد. نقش موج های سطحی، و از این رو مقاومت موج، بین مدل و نمونه اصلی در اعداد فرود متناظر تطبیق داده می شود. مقاومت موج مدل به صورت تفاضل بین بازدارندگی كل و بازدارندگی اصطكاك تخمینی محاسبه می شود. (ضریب های مقاومت تخمینی موج برای مدل به صورت دایره رسم شده اند). با استفاده از مقیاس بندی فرود، ضریب های مقاومت موج را در مدل و نمونه اصلی مساوی هم قرار می دهیم و مقاومت موج نمونه اصلی را حساب می كنیم. در شكل 7-2 نقاط دایره ای برای نمونه اصلی با ضریب های مدل در اعداد رینولدز متناظر همسان هستند. ضریب های بازدارندگی اصطكاك جداری كه برای نمونه اصلی به طور تحلیلی حساب می شود، و در شكل 7-2 با لوزی نشان داده شده است، با ضریب‌های بازدارندگی موج جمع می شود و ضریب های بازدارندگی كل نمونه اصلی را می دهد. از آنجا كه در آزمایش های مدل كشتی های سطحی نمی توان عدد رینولدز را ]میان مدل و نمونه اصلی[ همانند كرد، رفتار لایه مرزی برای مدل و نمونه اصلی یكسان نیست. عدد رینولدز مدل فقط  برابر مقدار عدد رینولدز نمونه است، از این رو گسترش جریان لایه ای در لایه مرزی روی مدل، با همان نسبت، خیلی زیاد است. در روش گفته شده این طور فرض می شود كه رفتار لایه مرزی را می توان مقیاس بندی كرد. برای انجام این كار، لایه مرزی مدل “تحریك” می شود تا در مكانی متناظر با رفتار كشتی اصلی، متلاطم شود. در شكل 7-1، گل میخ هایی كه برای تحریك كردن لایه مرزی در نتایج آزمون مدل به كار رفتند نشان داده شده است. داده‌ها از روی: U.S.Naval Academy Hydromechanics Laboratory, Courtesy of Professor Bruce Johnson گاهی اوقات ضرایب نمونه اصلی كه از روی داده های آزمایش مدل حساب می‌شود، تصحیح می شوند. این تصحیح، زبری، تموج و ناهمواری ها را كه مسلماً در نمونه اصلی بارزتر از مدل هستند در نظر می گیرد. مقایسه بین داده های حاصل از آزمایش‌های مدل و اندازه گیری های انجام شده در نمونه با مقیاس كامل نشان می‌دهد كه دقت كلی باید در محدوده  درصد باشد. برای مدل بندی رودخانه ها و بندرگاه ها، عدد فرود پارامتری مهم است. در این شرایط، به دست آوردن تشابه كامل عملی نیست. با استفاده از یك مقیاس مدل منطقی می‌توان از عمق های آب بسیار كوچك استفاده كرد. تاثیرات نسبی نیروهای چسبنده و نیروی كشش سطحی در جریان مدل بسیار بیش تر از جریان در نمونه اصلی است. در نتیجه، از مقیاس های طول متفاوت در جهت های عمودی و افقی استفاده می شود. با استفاده از اجزای زبری مصنوعی، نیروهای چسبنده در جریان مدل عمیق تر افزایش می‌یابد. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : مدلسازی , سینماتیكی , دینامیكی

 • مبلمان معماری

  مبلمان معماری دریافت مبلمان معماری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 2123 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 مبلمان آماده جهت استفاده در پلان های نقشه كشی معماری و عمران قیمت فایل فقط 16,500 تومان مبلمان آماده جهت…

 • تحقیق معرق موزاییک 37 ص

  تحقیق معرق موزاییک 37 ص دریافت تحقیق معرق موزاییک 37 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1409 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 تحقیق معرق موزاییک قیمت فایل فقط 7,700 تومان تحقیق معرق موزاییک تعریف معرق کاری…

 • دانلود مقاله آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎

  دانلود مقاله آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ دریافت دانلود مقاله آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ دسته: معارف اسلامی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112 کتاب عملی اسلام و دستور العمل برای…

 • پاورپوینت رشته صنایع غذایی

  پاورپوینت رشته صنایع غذایی دریافت پاورپوینت رشته صنایع غذایی بلاخره انتظارات در رشته صنایع غذایی به پایان رسید دوستان گرامی همه ی آنچه که برای رشته صنایع غذایی میخواهید ما فراهم کردیم آن هم در قالب زیبای پاورپوینت ومیانگین 80…

 • پاورپوینت آشنایی با معمار معاصر فرانک گهری

  پاورپوینت آشنایی با معمار معاصر فرانک گهری دریافت پاورپوینت آشنایی با معمار معاصر فرانک گهری دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6132 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 پاورپویت 37 اسلایدی قابل ویراش درمورد معمار معاصر، فرانک گهری…

 • مقاله روش گسترش QUALIFLEX برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی

  مقاله روش گسترش QUALIFLEX برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی دریافت مقاله روش گسترش QUALIFLEX برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری…

 • تحقیق تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100

  تحقیق تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100 دریافت تحقیق تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100 تحقیق تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100…

 • تحقیق درباره بتن

  تحقیق درباره بتن دریافت تحقیق درباره بتن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود تحقیق درباره بتن قیمت فایل فقط 7,700 تومان *تحقیق درباره بتن* over view (نظر اجمالی) مواد ساختمانی…

 • طرح لایه باز رسید تحویل سنگ

  طرح لایه باز رسید تحویل سنگ دریافت طرح لایه باز رسید تحویل سنگ دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 266 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز رسید تحویل سنگ طراحی…

 • بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

  بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران دریافت بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر كنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید كرد كه كاركرد آنها به…

 • آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن

  آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن دریافت آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 178 فرمت فایل zip حجم فایل 677…

 • مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات پایداری سود،هموار سازی سود

  مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات پایداری سود،هموار سازی سود دریافت مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات پایداری سود،هموار سازی سود مبانی نظری کاربرد های مختلف…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میناب

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میناب دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میناب شیپ فایل مرز شهرستان میناب (واقع در استان هرمزگان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • پاورپوینت بررسی خانه طباطبائی

  پاورپوینت بررسی خانه طباطبائی دریافت پاورپوینت بررسی خانه طباطبائی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 623 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت خانه طباطبائی در 25اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل فقط 17,600…

 • بررسی اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

  بررسی اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی دریافت بررسی اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 708…

 • گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین

  گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین دریافت گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3223 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین در 144 صفحه ورد…

 • ادبیات و معماری

  ادبیات و معماری دریافت ادبیات و معماری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 معماری سنتی ایران دارای مفاهیم و معانی خاص به خود است به گونه ای که اینجانب معتقد می…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی دسته: مدیریت بازدید:…

 • انواع موتورهای الکتریکی

  انواع موتورهای الکتریکی دریافت انواع موتورهای الکتریکی انواع موتورهای الکتریکی دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 174 فرمت فایل doc حجم فایل 125 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 44 12,100 تومان انواع موتورهای الکتریکی (1) موتورهای DC : موتورهای…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 41

  طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 41 دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 41 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4659 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • تحقیق بینظیر آفات زبان

  تحقیق بینظیر آفات زبان دریافت تحقیق بینظیر آفات زبان دوستان عزیز این مجموعه یکیاز محصولات ارزشمند این فروشگاه میباشد که با جمع آوری از چندین مقاله و کتابها در یکجا ودرقالب آفیس ورد و در مجموع 100 صفحه با موضوع…

 • نقش ارث در بزهكاری

  نقش ارث در بزهكاری دریافت نقش ارث در بزهكاری دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 82 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 نقش ارث در بزهكاری قیمت فایل فقط 7,700 تومان نقش ارث در بزهكاری بر اساس تحقیقات…

 • پرسش نامه هوش سیاسی و عاطفی

  پرسش نامه هوش سیاسی و عاطفی دریافت پرسش نامه هوش سیاسی و عاطفی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 247 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسش نامه هوش سیاسی و عاطفی قیمت فایل فقط 15,400 تومان پرسش…

 • مقاله مدل سازی ریسک پویا در تحقیق نگهداری erp با برنامه fcm

  مقاله مدل سازی ریسک پویا در تحقیق نگهداری erp با برنامه fcm دریافت مقاله مدل سازی ریسک پویا در تحقیق نگهداری erp با برنامه fcm اجزاء یك توانایی erp چه هستند و آن ها چطور بر روی ریسک پویا در…

 • برترین و بینظیرترین پاورپوینت مدیریت ناول و تنظیمات مربوطه در سیستمهای عامل dos , windows 98 , windows XP با 133 اسلاید فوق العاده

  برترین و بینظیرترین پاورپوینت مدیریت ناول و تنظیمات مربوطه در سیستمهای عامل dos , windows 98 , windows XP با 133 اسلاید فوق العاده دریافت برترین و بینظیرترین پاورپوینت مدیریت ناول و تنظیمات مربوطه در سیستمهای عامل dos , windows…

 • مقاله بررسی میكروویو و اثرات آن بر ارگانیسم بدن

  مقاله بررسی میكروویو و اثرات آن بر ارگانیسم بدن دریافت مقاله بررسی میكروویو و اثرات آن بر ارگانیسم بدن دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 مقاله بررسی میكروویو و اثرات…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

  دانلود فایل ورد Word تحقیق طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار دریافت دانلود فایل ورد Word تحقیق طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار تعداد صفحات 103چکیدهاین تحقیق در مورد طراحی و پیاده‌سازی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار شیپ فایل مرز شهرستان جویبار (واقع در استان مازندران) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان

  مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان دریافت مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 مقاله پروژه مجتمع فولاد خراسان قیمت فایل فقط 11,000 تومان مقاله پروژه مجتمع فولاد…

 • پاورپوینت آمار ایدز

  پاورپوینت آمار ایدز دریافت پاورپوینت آمار ایدز پاورپوینت آمار ایدز دسته بندی آمار بازدید ها 180 فرمت فایل doc حجم فایل 6.017 مگا بایت تعداد صفحات فایل 35 14,300 تومان فهرست داده ها جدول فراوانی نمودار مستطیلی نمودار میله ای…

 • پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

  پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی دریافت پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی دسته: پرسشنامه بازدید: 4 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم…

 • پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه

  پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه دریافت پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه پاورپوینت بررسی سرویس های شبکه در 75 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 110 فرمت فایل ppt حجم فایل…

 • پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن

  پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن دریافت پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر…

 • پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

  پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) دریافت پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI16) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 84 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان پرسشنامه شخصیت خودشیفته…

 • تفسیر المیزان

  تفسیر المیزان دریافت تفسیر المیزان تفسیرالمیزان اسلامی دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 126 فرمت فایل doc حجم فایل 49 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 108 14,300 تومان تفسیرالمیزاناسلامی تفسیرالمیزاناسلامی