بررسی روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز

بررسی روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز

دریافت

بررسی روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2671 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیكی و اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز بررسی می‌شود در ابتدا اتصال بین سرامیك با فلز بررسی می‌شود كه این اتصال نیازمند متالیزه كردن یا فلزی كردن سطح سرامیك می‌باشد چرا كه با این كار جذب و چسبندگی فلز به سرامیك بهتر انجام می‌شود قیمت فایل فقط 24,200 تومان فهرست  عناوین فصل 1 – متالیزه كردن و تكنیكهای آن 1-1                                                                                                                                    ) فرایند متالیزه كردن 1-2                                                                                                                                    ) تكنیك پودر فلز زینترشده 1-3                                                                                                                                    ) تكنیك نمك  فلز نسوز یاراكتیو 1-4                                                                                                                                    ) تكنیك پودر شیشه‌ / فلز 1-5                                                                                                                                    ) تكنیك رسوب دادن بخار فصل 2- روشهای اتصال سرامیك به فلزبا استفاده از فازجامد 2-1) تكنیك استفاده از پرس گرم 2-2) اتصال بوسیله بانددیفوزیونی فصل 3- روشهای اتصال سرامیك به فلز با استفاده ازفاز مایع 3-1     ) لحیم‌كاری 3-2     ) جوشكاری (Brazing) فصل 4                  – اتصال سرامیكهای اكسیدی به یكدیگر 4-1) اتصال سرامیكهای اكسیدی به یكدیگر با استفاد از شیشه فصل 5-  اتصال سرامیكهای غیر اكسیدی 5-1) واكنشهای اتصالی  5-2                                                                                  ) روشهای اتصال 5-3                                                                                  ) اتصال حالت جامد 5-4                                                                                  ) اتصال  یوتكتیك 5-5                                                                                  ) خواص اتصال 5-6                                                                                  ) مواد مخصوص اتصال فصل 6 – كاربرد سرامیكها و اتصالات آنها 6-1                                                                                  ) كاربرد در دستگاههای خودكار 6-2                                                                                  ) كاربرد در الكترونیك 6-3                                                                                   ) مصارف هسته‌ای 6-4                                                                                  ) كاربردهای متفرقه چكیده : در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیكی و  اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز بررسی می‌شود. در ابتدا اتصال بین سرامیك با فلز بررسی می‌شود كه این اتصال نیازمند متالیزه كردن یا فلزی كردن سطح سرامیك می‌باشد چرا كه با این كار  جذب و چسبندگی فلز به سرامیك بهتر انجام می‌شود. ابتدا فرایند متالیزه كردن توضیح داده می‌شود و بعد انواع تكنیكهای آن كه عبارتند از 1- تكنیك پودر فلز زینتر شده  2-  تكنیك نمك فلز نسوز 3-  تكنیك پودر شیشه / فلز 4- روش رسوب دادن بخار بعد از متالیزه كردن اتصال سرامیك به فلز با استفاده از فاز جامد و فاز مایع توضیح داده می‌شود. اتصال در دوفاز جامد دو قسمت دارد 1- اتصال پرس گرم 2- اتصال بوسیله باند دیفوزیونی و اتصال با استفاده از فاز مایع نیزدو قسمت دارد 1- لحیم‌كاری 2- جوشكاری (Brazing) درفصل بعد اتصال سرامیكهای اكسیدی با استفاده از شیشه مورد بحث قرار می‌گیرد. و در این مورد مقاله‌ای درباره اتصال آلوسینا به یك كامپوزیت عنوان می‌شود. اتصال سرامیكهای غر اكسیدی مبحث بعدی می‌باشد كه شامل سرفصل‌های زیررا شامل می‌شود: 1- واكنشهای اتصالی 2- روشهای اتصال 3- اتصال حال جامد 4- اتصال یوتكتیك 5- خواص اتصال 6- مواد مخصوص اتصال درفصل آخر نیز كاربردهای سرامیكهای پیشرفته و اتصالات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقدمه تعریفی كه برای اتصال مواد یا همان جوینینگ می‌توانیم داشته باشیم عبارتست از : نزدیك كرد دو ماده به یكدیگر به طوری كه سطوح این دوماده یك فصل مشترك را تشكل دهند و این دوماده را بوسیله روشهای مختلفی مانند: بستهای مكانیكی، انواع چسبها، ایجاد یك باند شیمیائی و یا ایجاد یك باند دیفوزیونی متصل به یكدیگر نگه‌ می‌دارند. در این رساله در مورد روشهای اتصال سرامیك به سرامیك و سرامیك به فلز بحث خواهد شد. عمل جوینینگ یا اتصال، استفاده از سرامیكهائی را كه نمی‌توان بصورت تكی استفاده كرد آسانتر می‌كند. ویا اینكه هزینه آ‌نها بوسیله جوینینگ پائین می‌آید. در حقیقت وقتی دو قطعه به هم متصل می‌شود ماده حاصل تقویت شده و استحكام بهتری پیدا می‌كند. كاربرد قابل توجه برای اتصال سرامیكها وابسته است به كار اجزاء سرامیكی در دماهای بالا و ایستادگی آنها در برابر تنشها او گرادیانهای بالای حرارتی . از جمله مواردی كه می‌تواند گرادیانهای حرارتی و تنش در اتصال ایجاد كند عبارتند از روند سرمایش قطعه كه باعث ایجاد گرادیان حرارتی درداخل اتصال می‌شود. حركتهای پاندولی و چرخش كاربر نیز ایجاد تنش می‌كند. برای طراحی سیستمهائی با اتصالات سرامیكی نیازمند یك سری اطلاعات از مواد موجود در لایه‌ها می‌باشیم كه این اطلاعات شامل شاخت خواصی از قبیل: انبساط حرارتی، ویسكوزیته، مدول الاستیك، استحكام، تافنس شكست، خزش و خستگی می‌باشد. قابل دسترس بودن تكنیكهای اتصال و داشتن اطلاعات كافی و مفید از این خواص در طراحی مناسب سیستمها  با ساختار سرامیكی در دماهای بالا تأثیر بسزائی خواهد گذاشت. اتصال سرامیك به سرامیك و سرامیك به فلز حداقل بوسیله یكی ازسه روش زیر انجام می‌شود. 1-                       اتصال مكانیكی: كه به صورت بستهای مكانیكی می‌باشد مثل نگهداری نسوزهای كف كوره بوسیله قالبهای فلزی 2-                       اتصال مستقیم، كه این اتصال به این صورت است كه دوسطح خیلی تخت را روی هم قرار می‌دهند و تارسیدن به مرحله دیفوزیون آنها را تحت فشار قرار می‌دهند. مكانیزم اتصال در این روش ایجاد یك باند دیفوزیونی می‌باشد. 3-                       اتصال غیر مستقیم: در  این روش محدوده وسیعی از باندهای واسط شبیه چسبهای آلی، شیشه‌ها،  شیشه  سرامیكها، تركیبات اكسیدی (شامل سیمانها و ملاتها) یا بعضی از فلزات استفاده می‌شوند. لایه‌های واسط فلزی استفاده می‌شوند. بعنوان عامل تولید باند دیفوزیونی حالت  جامد كه به این لایه‌های واسط فیلریا پركننده می‌گویند]1[ 1-1- فرایندمتالیزه كردن: كه در آن یك لایه فلزی نازك به یك زمینه سرامیك متصل می‌شود كه اغلب بعنوان یك لایه واسط است. فرایندهای متالیزه  كردن قابلیت‌ترشدن سطوح سرامیك برای فلزات فیلر را بهبود داده و عضو فلزی می‌تواند به بستر سرامیك فلزی متصل شود. موفق‌ترین متصل كننده‌های سرامیك به فلز بوسیله جوش‌كاری یك عضو فلزی به سرامیك متالیزه همراه با فلز فیلربرنجی با پایه نقره تولید شده‌اند. فرایندهای متالیزه كردن هنوز از تكنیكهای باكاربرد وسیع برای اتصالهای فلز به سرامیك می‌باشد. البته بهبودهای حائز اهمیت در تكنیكهای متالیزه  كردن انجام شده و چندین فرآیند جدید ایجاد و ارزیابی شده است.  همچنین تحقیق جامع درمورد واكنشهائی كه در هنگام متالیزه كردن سطح سرامیك روی می‌دهند دراثر بخش بودن متالیزه سهیم است. رویه های متالیزه كردن نیز جهت بهبود قابلیت‌ تر شدن سطح سرامیك بوسیله فلزات و پركننده‌های متعارف بادمای پائین ایجاد شده‌اند. بعدا محققان دریافتند كه برخی فلزات فعال و آلیاژها یا تركیباتشان می‌توانند سطوح سرامیك غیر متالیزه را تحت شرایط سرامیك تر نمایند. هرچند تفاوت‌های فرایند فلز فعال جهت تولید اتصالهای سرامیك به فلز بكار رفته، اما هنوز جهت تولید این اتصالات بصورت تجاری بكار می‌رود. در مروری در خصوص پیشرفتهای انجام شده در این زمینه باید تأكید شود كه متالیزه‌كردن، آمادگی سطح برای سرامیكهاست نه یك فرایند اتصال ] 1 [ فرایند متالیزه كردن معمولا برای سرامیكهای اكسیدی استفاده می‌شود كه به صورت مخلوطی از یك فاز شیشه  ویك فلز نسوز می‌باشد. علت استفاده از فاز شیشه ایجاد یك باند بین فلز نسوز و سرامیك اكسیدی می‌باشد. فرایند متالیزه كردن در دولایه انجام می‌شود. لایه اول متالیزه شامل مخلوطی از  فلز نسوز و شیشه می‌باشد كه روی سطح سرامیك روكش می‌شود. درحقیقت سطح سرامیك را بوسیله این مواد كه معمولا شامل تنگستن (w) مولیبدنیوم (Mo)، اكسید منگنز (Mno) و مقدرای شیشه فریتی می‌باشد نقاشی می‌كنند. درضمن برای نقاشی كردن، این  مواد را همراه بایك حامل و یك حلال مورد استفاده قرار می‌دهند. برای رسیدن به یك حدمطلوب از متالیزه كردن پارامترهای متعددی  دخیل هستند،  از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر: درجه حرارت، زمان، وضعیت اتمسفر و ضخامت لایه‌ نقاشی شده اشاره كرد:  متدهای رایج برای متالیزه كردن عبارتند از: اسپری  كردن، چاپ شابلنی، تزریق یا نقاشی بوسیله نازل و انتقال با استفاده از چرخ یانواز نقاله. دستیابی به یك ضخامت مشخص به خواص رئولوژی ماده نقاشی شونده و نوع روش متالیزه كردن بستگی دارد. یكی از خواص مهم ماده نقاشی شونده كه‌در كنترل ضخامت مورد بررسی می‌گیرد ویسكوزیته می‌باشد. نتایج حاصل از متالیزه كردن بوسیله روشهای مختلف درجدول 1-1 آمده است. درلایه‌ دوم متالیزه ازیك فلز مانند نیكل، مس، طلا، قلع یا سرب استفاده می‌شود این لایه بوسیله الكترولیت ته‌نشین می‌شود. ضخامت این لایه معمولا  4-2  می‌باشد. البته دربرخی موارد لایه مذكور بوسیله احیای اكسیدهای فلزی مطلوب تولید می‌شود. این لایه‌های ثانویه چندین كار انجام می‌دهند و این روش به كار رفته جهت اتصال سرامیك به فلز بستگی دارد. چنانچه قرار باشد این اتصالات با فلزات فیلتر پایه یا  انجام شود روك‌ها دارای كاربردهای زیرمی‌باشند: 1)                      وقتی فلزات به كاررفته برای متالیزه كردن بوسیله فلزات فیلر با دامای پائین‌، تر نمی‌شوند پوشش سطحی را همراه با فلزی فراهم می‌كند كه به آسانی بوسیله چنین فلزات پركننده تر شوند 2)                       تاحدی فلزات پوشش دهنده بعنوان مانعی برای نفوذ لایه متالیزه بوسیله فلز پركنده عمل می‌كندبرخی فلزات پركننده با فلزاتی واكنش می‌دهند كه برای متالیزه كردن بكارمی روند چنانچه این واكنش تا مدت زیادی دوام داشته باشد، فلز پركننده می‌تواند در روكش متالیزه نفود كرده و آنرا از سرامیك بلند كند روكش‌های متالیزه شده معمولا با  پوشش می‌شوند تا نفوذ را به تأخیر انداخته وبا  پوشش داده شده تا نمناكی خوبی را فراهم كند. اتصال سرامیك به فلز بوسیله روشهائی غیراز جوشكاری نیز تولید می‌‌شود. عمل پوشش كاركردهای دیگری نیز دارد. مثلا اتصالات جوش كاری شده نیازمند موادی هستند كه انتشار میان سطح سرامیك متالیزه و فلز را ارتقا می‌بخشد. 2-1 تكنیك پودر فلز زینترشده: در این فرایند پودرهای فلزی جداشده با یك چسب مناسب تركیب می‌شوند تا سوسپانسیون یا خمیری را تولید كنند كه بتواند روی  سطح سرامیك رنگ شود. این روكش بوسیله حرارت به سرامیك زینتر می‌شود. این كار بوسیله گرمایش سرامیك دردمای بالا درفضای كنترل شده انجام می‌شود. معمولا  یا  دركاربردهای دما بالا بكار می‌روند. ، ، ،  نیز بكار رفته‌اند. متداولترین فرایند ازای دست فرایند شلی منگنز است كه در آن پودر با پودر یا نورد می‌شود تا ذره‌ای از1 تا 2  تولید كند. گاهی پودرهای فلزی بجای اكسیدها بكار می‌روند. یك سوسپانسیون با استفادها از یك چسب نظیر نیترو سلوز آماده‌ می‌شود به نحوی كه یك لایه رنگ به ضخامت 10 الی 25 میكرون می‌تواند برای سرامیك پایه به‌كار رود. سرامیك پایه دریك فضای  دردمای 100ت پخت می‌شود. برخی اكسیدهای مذكور احیا می‌شوند برخی دیگر باخودشان و سرامیك پایه تركیب می‌شوند تا یك ماده مذاب چسبنده را شكل دهند این ماده مذاب روی فاز فلزی زینتر شده را می‌پوشاند و كاملا سرامیك پایه را تر كرده و سخت می‌‌شود. تا یك فاز شیشه رادرهنگام سردشدن ایجاد كند. این فاز شیشه‌ كمتر از سرامیك پایه متراكم می‌شود و لذا با  فاز فلزی درفشار قرار می‌گیرد. بنابراین فاز شیشه‌ای قویا به فلز زینتر شده و سرامیك پایه می‌چسبد. لایه مقاوم متالیزه شده نوعا ضخامت داشته و می‌تواند بصورت لایه‌ای ضخیم از 2 ای 4 میكرومتر از  نیكل  یا مس پوشش گردد تا ترشدن را حین جوشكاری بهبود دهد. استحكام كششی اتصال سرامیك به  فلز از70  یا بالاتر دردسترس می باشد. فرایند ایجاد شده بوسیله ملت و اسپرك بوسیله صنعت بعنوان روش استاندارد پذیرفته شده تا سطوح سرامیك را متالیزه كنند. اختلافات زیادی جهت گسترش فرایند ایجاد شده است. برای تولید كم و بدنه‌های شكل‌گرفته مخلوط متالیزه معمولا همراه بایك پرس كوچك استعمال می‌‌شود. باید توجه كرد كه از این روكش بصورت یكنواخت استفاده می‌شود. روكش كاری بوسیله اسپری و روكش كاری رولر وغربال كردن نیازمند تجهیزات بیشتر بوده و برای تولید در حجم زیاد مناسب است. این مخلوط متالیزه می‌تواند روی نوار انتقالی برای استعمال برسطوح سرامیك تهیه شود. در تولید این نوار مخلوط متالیزه بطور  یكنواخت روی صفحه پلی‌اتیلن پخش شده و با چسب ضدفشار روكش می‌شود. و بوسیله یك ورق محافظت می‌شود. برای استفاده این ورق محافظ برداشته شده و بدنه‌های سرامیك روی نوار فشار داده می‌شوند. وقتی سرامیك از روی نوار بلند می‌شود روكش متالیزه به این بخش انتقال می‌یابد. زینتر كردن هم به صورتی معمول انجام می‌شود. صنعت دارای عملیات‌های انتقال نوارخودكار و همچنین روش‌های دیگری برای استعمال مخلوط‌های متالیزه برای بدنه‌ها یا اجسام سرامیكی می‌باشد. سایر تحقیقات نشانگر برنامه‌های جامع انجام شده بوسیله محققان جهت قابلیت اطمینان فرایند متالیزه پودر فلزی زینتر شده می‌باشد. براساس یك بررسی درخصوص مطالب در این زمینه محققان مشاهدات و تئوری‌های چسبندگی میان روكش متالیزه و جسم سرامیكی را تحلیل كرده‌اند تا درجات موادی را كه این چسب را بهبود می‌دهند تعیین كنند. براساس این رویه تحلیلی بیش از 200 مخلوط، متالیزه فرموله و ارزیابی شده‌اند. اثر بخش‌بودن متالیزه توسط تست‌هائی از قبیل چسبندگی، استحكام پوسته، استحكام فشاری و استحكام كششی مورد سنجش قرار گرفته است. تستهای مذكور نشان می‌دهد كه بسیاری از فلزات و اكسیدها می‌توانند بجای به‌‌كار روند. دست كم16 مخلوط متالیزه تركیباتی با قدرت برابر یا بیشتر از قدرت تولید شده بوسیله فرایند مولی منگنز را تولید می‌كنند كه می‌توان نتیجه‌ گرفت: 1)                      استحكا كششی اتصال  سرامیك به فلز همراه با مثلا 3 قسمت باافزایش كاهش می‌‌یابد  حداكثر قدرت كششی 196، 152 و 110 برای به ترتیب سرامیك‌های  بادرصدهای 94، 96، 6،99 می‌باشد. 2)‌ دامنه دمای زینترنیگ بهینه 1500 الی 1600 است. 3)‌  مخلوط‌های متالیزه برای بدنه  – 6/99% نیازمند افزودن یا مواد دارای سیلیكات جهت تولید اتصالات رضایتبخش است. سایر تركیبات متالیزه با پایه  مخلوط می‌شوند با افزودنی‌های: هیدرید تیتانیوم، Fe واكسیدهای فلزی زیاد مخلوط می‌شود كه جهت افزایش چسبندگی لایه متالیزه به سطح سرامیك می‌باشد،  شخصی بنام تنتارلی برنامه را گزارش كرد كه جهت ایجاد مواد متالیزه با دمای پائین تدوین شده است.  حال معلوم است كه ریز ساختارها و ویژگیهای تغییر سرامیك‌ها درهنگام حرارت دردمای بالا نیازمند زینترنیگ روكش‌های می‌باشد. مثلا گزارش شده است كهقدرت اتصال درمقابل مدول گسیختگی، تخلخل و غلظت وقتی افزایش می‌یابد كه دمای پخت از فراتر رود بنابراین افزایش 4/1 دصدی درطول یك سرامیك بامیزان آلومینای 96% گزارش شده‌است. چنین تفاوتهائی در ابعاد فیزیكی دردماهای1000 الی 1900 روی نمی‌دهد. یك‌سری از رنگهای متالیزه برمبنای اكسیدهای فلزی ،  و  فرموله می‌شوند درحالیكه  بیشترین توجه را بعنوان یك  جزء متالیزه دریافت می‌كند.  همچنین بررسی شده‌  است تا سرامیك‌ها را برای كار دردای بالا متالیزه نماید. تنتارلی توجه می‌كند كه: 1)                      هیچ تفاوتهای قابل توجه در قدرت اتصال وجود ندارد و این صرفنظر از ضخامت روكش و دمای متالیزه می‌باشد. 2) استحكام‌های كششی متوسط 189 الی 96  همراه با سرامیك‌های مختلف بدست می‌آید 3) تستهای دوره گرمائی جهت ارزیابی قابلیت اطمینان اتصال بدست با سیستم متالیزه دمای پائین  نسبت به قابلیت اطمینان بدست آمده همراه با دمای بالای متعارف است و هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای در نتایج ذكر نشده است. 5)‌ سیستمهای متالیزه با دمای پائین به روش‌های نوار انتقال و قیلتر یا غربال با فرایند MO – Mn   منطبق می‌باشند. متالیزه كردن در دمای پائین مزایای اقتصادی همراه با دمای زینتراسیون پائین و فضای زینتراسیون با اهمیت كمتر را ارائه می‌‌كنند.   1-3 تكنیكهای نمك‌فلز نسوز یا راكتیو: محلولهای این نمكها جهت متالیزه  كردن سرامیك پایه بكار رفته‌ است. سرامیك پایه همراه با محلولی از نمك فلزی رنگ می‌شود و سپس دردمای بالا حرارت داده می‌شود. تانمك فلزی را بصورت احیا درآورده و بر سرامیك متصل می‌شود. لیتیم مولیبدیت محلول درآب و برخی تركیبات فلزی در تنوعی از حلالها به كار رفته‌اند. تمامی این تركیبات دردمای پائین جداشده و لایه‌ای چسبنده‌ را روی سرامیك قرار می‌دهند. تنتارلی برنامه‌ای را شرح داد كه جهت توسعه رویه‌های متالیزه بادمای كم از طریق استفاده از نمكهای فلزی محلول در آب برای متالیزه بكار می‌رود. این نمكها در مقادیر زیادی از آب حل  می‌شوند. سپس این محلول در قطعات تست رنگ می‌شوند كه جهت تسهیل خشك‌ شدن از قبل حرارت داده می‌شوند. بعد از خشك‌شدن این قطعات سرامیك تا  حرارت می‌بینند. البته در كه نقطه شبنمی‌شدن آن  است. این قطعات با  جوش‌‌كاری می‌شوند و قطعات مذكور در تنش و فشار تست می‌شود تارویه متالیزه‌كردن را ارزیابی كنند. محلول مولیبدیت آمونیوم و نیترات منگنز امكان كمترین حركت درنواحی رنگ نشده را نمی‌دهد و اتصالهائی را با بالاترین استحكام كششی متوسط تولید می‌‌‌كند. همچنین مشاهده شده كه 1) محلولهای متالیزة‌ غلیظ اتصالاتی همراه با قدرت‌های اتصال و حركت بیشتر را نشان می‌دهد. 2)                      قدرتهای اتصال بدست آمده بوسیله متالیزه شدن قابل توجه می‌باشد. محلولهای نمكهای مذاب نیز جهت متالیزه كردن سطوح سرامیك بكار می‌روند. دو دانشمند این فرایند را بعنون وسیله‌ای برای روكش‌كردن  بررسی می‌كنند. دراین فرایندمخلوط 90 درصد یا  و 10% پودر  آماده شده ئ دریك ظرف دربسته تحت حرارت می‌بینند. پودر معمولا حاولی 2 الی 5%  بصورت  می‌باشد. مكانیزم روكش به این صورت است كه  و  واكنش داده تا كلرید و  فلزی را شكل می‌دهد. بطوری كلی یك سطح سرامیك روكش می‌شود توسط یك ورقه نازك یامخلوطی از قلیائی‌ها خاكی بدنه سرامیك درورقه روكش شده قرار می‌گیرد. ضخامت روكش می‌تواند بوسیله تنظیم زمان و دما تغییر كند.   1-4 تكنیك پودر شیشه‌ / فلز: مخلوط‌های تقسیم شده پوردهای فلزی و شیشه‌ها در یك محیط‌ آلی سطح سرامیك را متالیزه می‌‌كند. این تكنیك برای متالیزه كردن سرامیك‌هائی قابل استفاده است كه شامل فاز شیشه‌ای نیستند. این فرایند برای كاربردهای غیرخلاء بكار می‌رود كه در آن هزینه پائین درهرواحد دردرجه اول یك عامل كنترل كننده می‌باشد. استحكام و قابلیت‌های دما بالا دردرجه دوم قرار دارند. روكش‌های تولید شده دراین روش می‌توانند هم پوشش دهنده باشند و هم اتصالات لحیم‌شده‌ می‌تواندروی آن انجام شود فلزاتی مثل ،  و  جهت متالیزه‌ كردن سرامیك بكار می‌روند اما  رایج‌تر است نویسندگان بسیاری درمورد تولید لایه‌های نازك، تكنیكهای روكش كاری و روش‌های خشك‌كردن و حرارت‌‌دادن بحث كرده‌اند. سایر مطالعات اثر دما برچسبندگی نقره به سرامیك را تعیین می‌كند و معلوم شده كه چسبندگی به تركیب شیمیائی شیشه‌ گداز‌آور در مخلوط رنگ نقره و سرامیك بستگی دارد. سرانجام هریتیج و بالم اشاره دارند به اینكه سرامیك‌ها بوسیله احیای محلولهای نمكی فلزات متالیزه می‌شوند این محلولها برای ته‌نشین  كردن لایه‌ای از و  یاسایز فلزات بكار می‌رود 1-5 تكنیك‌ رسوب‌دادن بخار: این فرایند‌های بخار بكار رفته جهت متالیزه‌كردن سرامیك به دودسته تقسسیم می‌شوند. فیزیكی و شیمیائی. این تكنیكها شامل تصعید و تبخیر، اسپاترینگ، پوشش یونی، می‌باشند. 1)                      تبخیر و تصعید: ماده روكش‌كننده  حرارت داده می‌شود تا تعداد اتمها و مولكولهای موجود درسطح آن جهت ایجاد ته‌نشین‌مطلوب به حدكفایت برسد. برخی غیرفلزات می‌توانند دراین حالت ته‌نشین شوند. 2)                       اسپاترینگ: اسپاترینگ فیزیكی نرمال بوسیله بمباران كاتد بوسیله یون گاز بی‌‌‌اثر  باعث خروج اتمهای مذكور از سطح كاتد به گاز محیط می‌شود. ته‌نشین شدن اتم‌ها در زمینه‌نزدیك روكش نازكی از ماده‌ای كه درهدف بمباران قرار گرفته را تولید می‌كند. 3)                       پوشش یونی: اتم‌‌های فلزی تبخیرشده یونیزه شده و درمیدان الكتریكی شتاب می‌گیرند یونها با انرژی جنبشی به سطح  برخورد می‌كنند استحكام كششی 35 الی  با استفاده از تكنیكهای متالیزه ته‌نشین شده بخار فیزیكی بدست می‌آیند. قیمت فایل فقط 24,200 تومان برچسب ها : متالیزه كردن , پودر فلز زینترشده , جوشكاری , لحیم كاری , روشهای اتصال سرامیک به فلزبا استفاده از فازجامد , اتصال سرامیكهای اكسیدی به یكدیگر , اتصال سرامیكهای غیر اكسیدی , كاربرد سرامیكها و اتصالات آنها

 • مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

  مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان دریافت مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان مبانی نظری پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان…

 • بتن - ملات

  بتن - ملات دریافت بتن - ملات دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دلیل عمده استفاده از بتن، ملات و دوغابهای منبسط شونده آن است كه بتوان بر مشكلات انقباض (جمع…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 89

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 89 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت کمباین سازی ایران در…

 • جزوه سینتیک شیمیایی

  جزوه سینتیک شیمیایی دریافت جزوه سینتیک شیمیایی دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1480 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 جزوه سینتیک شیمیایی قیمت فایل فقط 7,700 تومان در این فایل نکات مهم مربوط به سینتیک شیمیایی آورده…

 • راهنمای آزمون هوشی آر. بی. کتل (مقیاس دو)

  راهنمای آزمون هوشی آر. بی. کتل (مقیاس دو) دریافت راهنمای آزمون هوشی آر. بی. کتل (مقیاس دو) راهنمای آزمون هوشی آر بی کتل (مقیاس دو) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 138 فرمت فایل docx حجم فایل 21 کیلو بایت…

 • تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن

  تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن دریافت تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 تحقیق با موضوع شناخت…

 • دوره انواع اتصال تیر به ستون

  دوره انواع اتصال تیر به ستون دریافت دوره انواع اتصال تیر به ستون دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4385 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دوره انواع اتصال تیر به ستون شامل موارد زیر می باشد قیمت…

 • بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا

  بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا دریافت بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 75 کیلوبایت…

 • دانلود تحقیق در مورد آشنایی با نرم افزار Win QSB

  دانلود تحقیق در مورد آشنایی با نرم افزار Win QSB دریافت دانلود تحقیق در مورد آشنایی با نرم افزار Win QSB دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3274 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 دانلود تحقیق در…

 • آموزش یکپارچه سازی سیستم های انرژی با نرم افزار GAMS

  آموزش یکپارچه سازی سیستم های انرژی با نرم افزار GAMS دریافت آموزش یکپارچه سازی سیستم های انرژی با نرم افزار GAMS دسته: آموزش نرم افزار بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2423 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 آموزش یکپارچه…

 • دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام)

  دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) دریافت دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29664 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 123 طراحی پیكتوگرام برای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف از انتخاب…

 • دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران

  دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران دریافت دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 591 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی…

 • بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

  بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه دریافت بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه…

 • دانلود فایل لایه باز برچسب روغن زیتون قالب دار

  دانلود فایل لایه باز برچسب روغن زیتون قالب دار دریافت دانلود فایل لایه باز برچسب روغن زیتون قالب دار دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 7590 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود…

 • کتاب آشنایی با java و j2ee

  کتاب آشنایی با java و j2ee دریافت کتاب آشنایی با java و j2ee کتاب آشنایی با java و j2ee دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 151 فرمت فایل rar حجم فایل 2.278 مگا بایت تعداد صفحات فایل 256 27,500 تومان  …

 • تراکت سیاه سفید تعمیرگاه اتومبیل

  تراکت سیاه سفید تعمیرگاه اتومبیل دریافت تراکت سیاه سفید تعمیرگاه اتومبیل دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 476 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تراکت لایه باز اتو سرویس قیمت فایل فقط 7,700…

 • مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

  مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه دریافت مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه مبانی نظری قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه، دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 104 فرمت فایل docx حجم فایل 65 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 43 20,900 تومان…

 • پاورپوینت نقش مدیریت تحول در اثربخشی سازمانی

  پاورپوینت نقش مدیریت تحول در اثربخشی سازمانی دریافت پاورپوینت نقش مدیریت تحول در اثربخشی سازمانی دانلود پاورپوینت نقش مدیریت تحول در اثربخشی سازمانی در حجم 26 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل مقدمه، عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی، عوامل موثردرتعریف…

 • عنوان تحقیق: قرآن كلام جاودانگی

  عنوان تحقیق: قرآن كلام جاودانگی دریافت عنوان تحقیق: قرآن كلام جاودانگی دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 دربارة قرآن كتابهای زیادی نوشته شده است محققین و نویسندگان قرآن را از…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی

  پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3300 کیلوبایت تعداد…

 • تحقیق شبیه ساز آسانسور با میكروكنترلر Atmega16

  تحقیق شبیه ساز آسانسور با میكروكنترلر Atmega16 دریافت تحقیق شبیه ساز آسانسور با میكروكنترلر Atmega16 شرح تحقیق هدف از این مدار شبیه‌سازی یك آسانسور مبتنی بر سیستم میكروكنترولری است و مدلی كوچك برای طراحی یك آسانسور می‌باشد این آسانسور دارای…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی

  پروژه کارآفرینی بسته بندی دریافت پروژه کارآفرینی بسته بندی دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8030 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پروژه کارآفرینی بسته بندی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان پروژه…

 • دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX

  دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX دریافت دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX این پاورپوینت در 74 اسلاید می باشد همراه با 47 صفحه فایل word مربوطه که بطور کامل…

 • تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند كاریابی و مشاوره شغلی

  تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند كاریابی و مشاوره شغلی دریافت تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند كاریابی و مشاوره شغلی چكیده از جمله وظایف و تعهدات حكومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع…

 • مفهوم IP در تجهیزات الکترونیکی و صنعتی

  مفهوم IP در تجهیزات الکترونیکی و صنعتی دریافت مفهوم IP در تجهیزات الکترونیکی و صنعتی دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1392 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 مفهوم IP در تجهیزات الکترونیکی و صنعتی شناخت…

 • تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم

  تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم دریافت تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 145 فرمت فایل pdf حجم فایل 491 کیلو بایت تعداد…

 • پلانهای مجتمع مسکونی 4 طبقه

  پلانهای مجتمع مسکونی 4 طبقه دریافت پلانهای مجتمع مسکونی 4 طبقه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 656 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه ساختمان مسکونی با جزئیات کامل قیمت فایل فقط 11,000 تومان پروژه پیش رو…

 • دانلود روشهای بهبودکارایی طراحی 42 ص

  دانلود روشهای بهبودکارایی طراحی 42 ص دریافت دانلود روشهای بهبودکارایی طراحی 42 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود روشهای بهبودکارایی طراحی 42 ص تحقیق روشهای بهبودکارایی طراحی 42 ص…

 • دانلود پاورپوینت آنیزاکیس

  دانلود پاورپوینت آنیزاکیس دریافت دانلود پاورپوینت آنیزاکیس دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2178 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 آنیزاکیس Anisakis از خانواده آسکاریده بوده و انگل اصلی پستانداران دریایی هستند ¨آبزیان دیگرمثل قزل آلا،…

 • پروتکل مشاوره گروهی آدلر

  پروتکل مشاوره گروهی آدلر دریافت پروتکل مشاوره گروهی آدلر پروتکل مشاوره گروهی آدلر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 21 فرمت فایل docx حجم فایل 18 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 9,900 تومان  پروتکل مشاوره گروهی آدلر تعداد جلسات…

 • طول كمان، مساحت و تابع Arcsine

  طول كمان، مساحت و تابع Arcsine دریافت طول كمان، مساحت و تابع Arcsine دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 توصیف هندسی مقاله ها جبری یك محرك اصلی برای حساب دیفرانسیل وانتگرال…

 • پاورپوینت با موضوع منطق فازی

  پاورپوینت با موضوع منطق فازی دریافت پاورپوینت با موضوع منطق فازی دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 708 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 پاورپوینت با موضع منطق فازی  پاورپوینت (اسلاید) با موضوع کاربرد منطق فازی در مدیریت…

 • تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا در قالب ورد 96 صفحه

  تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا در قالب ورد 96 صفحه دریافت تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا در قالب ورد 96 صفحه دسته: برنامه نویسی بازدید: 2 بارفرمت فایل:…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان سردشت

  شیپ فایل بخشهای شهرستان سردشت دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان سردشت دانلود نقشه بخشهای شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان غربی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 174 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 69 مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی قیمت فایل فقط…