بررسی کارگاه جوشکاری

بررسی کارگاه جوشکاری

دریافت

بررسی کارگاه جوشکاری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل ماسك جوشكاری پیش بند چرمی دستكش چرمی انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر قیمت فایل فقط 16,500 تومان گزارش كار در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد. یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل: ماسك جوشكاری- پیش بند چرمی- دستكش چرمی- انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود. از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاری و از این قبیل باید استفاده كرد. و از هر كدام از این وسایل متناسب با كاری كه می خواهی انجام بدهی باید استفاده كرد مثلاً از عینك كه برای جوشكار اكسی استیلن استفاده می شود نمی توان به جای ماسك جوشكاری استفاده كرد. یا برعكس و هر كدام از این وسایل اگر در جای مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و آسیب به شخص جوشكار می شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاری مانع از ورود اشعه های مضر به چشم جوشكار می‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهای محافظ از ماسك های تنفسی مخصوص باید استفاده كرد. خود گازهای محافظ در حین جوشكاری پخش شده و از مسیر تنفسی انسان وارد ریه ها و شش ها می شود كه بسیار خطرناك می باشد و اثرات سوء دارد كه دیگر قابل جبران نمی باشد. اگر در مواقعی غیر جوشكاری گازهای محافظ از ماسك تنفسی استفاده شود، مانند جوشكاری برق یا اكسی استیلن بسیار بهتر می باشد. در كارگاهی كه كار می كنید باید مسائل ایمنی رعایت شده‌باشد. نظیر اینكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اینكه ایمنی كارگاه و خود مطمئن شدید، شروع به كار می‌كنید. در جوشكاری اكسی استیلن كه از دو گاز استفاده می شود، یكی گاز سوختنی و دیگری اكسیژن می باشد. گازهای سوختنی كه از منابع طبیعی- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستیلن می باشد و در جوشكاری اكسی استیلن بیشتر از گاز سوختنی آستیلن استفاده می شود. زیرا بیشترین حرارت را در بین گازهای موجود ایجاد می كند. حرارتی معادل 3200. اكسیژن از تجزیه آب یا تقطیر هوا بدست می آید. و اكسیژنی كه از تقطیر هوا بدست می آید دارای كیفیت بهتری نسبت به اكسیژنی می باشد كه از تجزیه آب بدست می آید. زیرا این اكسیژن دیگر دارای رطوبت (آب) نمی باشد. و استیلن از تماس سنگ كاربیت به اضافه آب استیلن به دست می آید. و هر دو گاز هر یك به طور جداگانه درون كپسولی قرار گرفته كه كپسولها یا 40 لیتری می باشند یا 20 لیتری و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسیژن با آستیلن متفاوت می باشد رگلاتور اكسیژن 150bar (بار) را نشان می دهد و رگلاتور آستیلن 15بار را نشان می دهد و این بیانگر آن می باشد كه هر كپسول چه فشاری را تحمل می كنند و مقدار گاز درون كپسول می باشد. در مورد كپسول استیلن كه در كنار آن یك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن می باشد و استیلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور می كند و این كپسول آب كوچك برای این می باشد وقتی كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استیلن برسد آب جلوگیری می كند و مانع از بروز حادثه می‌شود. قبل از رسیدن شلنگ ها به بك دو شیر بر سر آنها قرار داده می شود و هنگام كار آنها را باز می كنیم و شروع به كار می كنیم و در مورد استفاده از استیلن ما دارای سه شعله می باشیم: 1- شعله خنثی 2- شعله احیا 3- شعله اكسید. 1- شعله خنثی: در این شعله مصرف گازها یك به یك می باشد و برای جوشكاری مس- استیل- فولاد- آهن آلات صنعتی. 2- شعله احیا: در این شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استیلن 2 الی 3 بیشتر از گاز اكسیژن می باشد و برای جوشكاری چدن- آلومینیوم- لحیم كاری سخت (برنج و نقره…). 3- شعله اكسید: در این شعله هم مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز اكسیژن 2-3 بیشتر از گاز استیلن می باشد و عكس شعله می باشد. جوشكاری برنج لحیم كاری خود به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی می شود. لحیم كاری زیر 450 درجه را لحیم كاری نرم و بالای 450 درجه را لحیم كاری سخت گویند. لحیم كاری نرم بیشتر برای قلع و سرب استفاده می شود. لحیم كاری سخت بیشتر برای مس- نقره- آلومینیوم و آلیاژهای آن. تفاوت لحیم كاری و جوشكاری در این می باشد. در لحیم كاری جنس قطعات مختلف و حرارت برابر میله ذوب شدنی در جوشكاری سیم جوش و قطعات متحدالجنس گرما و حرارت برابر ذوب هر دو جنس كار. قبل از هر چیز در جوشكاری استیلن طریقه مشعل روشن كردن را یاد گرفته اول استیلن را باز كرده و روشن می كنیم سپس اكسیژن را باز می كنیم و شعله را تنظیم می‌كنیم. در جوشكاری استیلن اول باید طریقه درست كردن حوضچه مذاب را به طریق صحیح انجام داده و جوشكاری در گاز به طریق پیش دستی می باشد. پس از یادگیری درست كردن حوضچه مذاب طریقه جوشكاری در حالت های مختلف را یاد می‌گیریم حالت هایی مانند لب له لب، لب روی هم لبه برگردان و…. و بعد به دنبال انجام دادن لحیم كاری می رویم. به این طریق عمل می كنیم كه اول حوضچه را درست كرده و مفتول چسبیده به حوضچه و قطعه كار شعله را به جلو پیش می بریم. و طریق پیش بردن دست به طریقه جوشكاری پیش دستی می باشد. هنگامی كه می خواهیم دو قطعه را به وسیله لبه برگردان به هم متصل كرد لبه هایی كه برگردانده شده اند نیاز به مفتول نمی باشد. با درست كردن حوضچه می‌توان دو لبه را به یكدیگر اتصال داد. اگر نیاز باشد می‌توان آن طرف قطعه را به وسیله مفتول جوشكاری كرد. در هنگام جوشكاری حركت دست به صورت هلالی به طرف جلو هدایت می شود. در جوشكاری سپری یك قطعه عمود بر قطعه دیگر قرار گرفته پشت آن را دو خال جوش در كناره ها زده و می توان یكی هم در وسط اضافه كرد. طرف دیگر قطعه جوشكاری شود. انرژی حرارتی شعله باید بین دو قطعه كار به طور مساوی تقسیم شود تا در هر دو قطعه كار حوضچه تشكیل گردد. كه بتوان مفتول را به طور مساوی در دو قطعه كار ذوب كرده و جوش مثلثی شكل مناسبی را تشكیل داد. در حالت سپری قطعه را می توان به صورت وی انگلیسی قرار داده و جوشكاری را انجام داد. در جوشكاری لب به لب فاصله دو قطعه به اندازه قطر مفتول می باشد و در جوشكاری لب به لب انرژی حرارتی باید متمركز بین دو قطعه باشد كه در غیر این صورت باعث ذوب شدن بیشتر یك قطعه كه منجر به سوراخی آن می گردد و یا اینكه قطعه دیگر خوب ذوب نشده و مفتول به درستی روی آن نشست نكرده و به صورت قطره قطره قرار می گیرد. در هنگام جوشكاری با گاز باید دقت كرد. كه در پایان كار سرعت دست تا حدودی باید بالا برود در غیر این صورت قطعه كار را سوراخ خواهد كرد. در جوشكاری لب روی هم زاویه دست باید طوری قرار بگیرد كه هم بر روی قطعه پایینی حوضچه درست كند و هم برای قطعه‌ای كه روی آن قرار گرفته است و زاویه‌ای در حدود 45 درجه بین قطعه كار به وجود بیاورد. قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از ورق های مختلف از سربك‌های مختلف باید استفاده كرد. لحیم كاری: لحیم كاری چسبندگی می باشد كه بین دو یا سه قطعه مختلف الجنس می باشد. لحیم كاری بیشتر در كارهایی كه زیبایی مد نظر باشد در كارهای تعمیراتی استفاده می‌شود. در لحیم كاری از یك روانساز (فلاكس) استفاده می شود این به خاطر پایین بودن سیالیت سیم لحیم می باشد. اتصال در لحیم كاری از خاصیت چسبندگی سیالیت خاصیت موئینگی استفاده می شود. در لحیم كاری از شعله احیا استفاده می شود. در لحیم كاری مفتول را گرم كرده در فلاكس زده و مفتولی را بر روی قطعه كار گرفته و با شعله كه روی مفتول است مفتول به وسیله فلاكس به قطعه چسبیده و با وسیله شعله رو به جلو مذاب را هدایت می كنیم. جوشكاری برق: در جوشكاری برق باید به این نكات توجه داشت آمپر مناسب، قطب مورد نظر مستقیم یا معكوس نوع الكترود. چه از نظر ساختار روپوشی و مفتولی چه از نظر قطر الكترود. از چه جریانی استفاده شود. مستقیم یا متناوب هر كدام كه جوش بهتری را به ما می دهد. در جوشكاری باید متناسب با ضخامت ورق از قطر مورد نظر الكترود و آمپر مناسب استفاده كرد تا جوشی بدون هیچ عیب و نقصی برای جوشكار به وجود بیاورد و باید توجه داشت كه الكترود موجود حالت های جوشكاری مورد نظر تو را برآورده می كند یا نه. به عنوان مثال می توان سربالا یا سقفی با آن جوش داد یا نه. و عامل دیگر طول قوس مناسب می باشد كه بیشتر طول قوس را برابر با قطر الكترود می گیرند و در پایان كار به این نكته نیز خوب است توجه داشت تا هنگامی كه جوش سرخ است و سرخی خود را از دست نداده است گل جوش را جدا نكید زیرا گل جوش در حال محافظت از جوش می باشد. نرخ سرد شدن را كاهش داده تا گازها از جوش جدا شوند. جوشكاری چدن: برای جوشكاری چدن باید از عوامل به وجود آورنده تنش در چدن باید جلوگیری كرد. برای همین خاطر می باشد كه قبل از جوشكاری چدن به آن پیش گرما داده و بعد از جوشكاری آن را تنش زدایی می كنند. قبل از جوشكاری قطعه، قطعه را از تمام ناپاكی های سطح تمیز كرده و اگر مقدور باشد می توان سطح را با سوهان زدن صاف كرده و اگر جوش شیاری می باشد وبدون پشت بند انجام خواهد شد به آن پاشنه می‌دهیم یعنی پاشنه می زنیم و طریقه جوشكاری چدن به این طریق می باشد. بعد از پیش گرما (پیش گرما طوری باشد كه از فاصله 5 سانتی متری به دست برسد) بر روی قطعه به طول 25 الی 35 میلی متر جوشكاری می شود. و باید توقف كرده و تنش زدایی صورت بگیرد. و تنش زدایی به این صورت كه اطراف جوش بالا و پایین را چكش كاری كرده و روی جوش به صورت 45 درجه چكش كاری شود و بعد از آن  از طرف دیگر قطعه شروع كرده و به این طریق جوش داده و تنش زدایی می كنیم بعد به وسط قطعه رفته به این روال انجام داده تا جوش ما به پایان برسد. برای جوشكاری چدن از دو الكترود استفاده می شود. یكی EFST (AWS) و دیگری ENi.C1. الكترود EFST: غیرقابل براده برداری می باشد و فقط با سنگ الماسه می توان و بیشتر برای از بین بردن خرابی در ریخته گری استفاده می شود. اتصال چدن به فولاد و حالت جوشكاری سرپایین و تخت می باشد. جریان مستقیم با قطب مستقیم. الكترود ENi.C1: الكترود نیكلی خالص كه بر روی چدن چكش خوار داكتیل و سایر انواع چدن واتصال چدن به فولاد و اتصال روكش مناسب بوده و برای برطرف كردن موك و اشتباهات ضمن كار بسیار عالی می باشد نوع جریان متناوب مستقیم با قطب مستقیم حالات جوشكاری تمام حالات به جزء سرازیر. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : شعله خنثی , لحیم كاری , جوشكاری چدن

 • مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

  مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی دریافت مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی هیدروسایکلهای کوچک حلقوی همواره در هر دوی مواد آلی و معدنی که به شرط سنتز استادانه باشد به وجود می آید…

 • بررسی و تحقیق پیرامون نماز

  بررسی و تحقیق پیرامون نماز دریافت بررسی و تحقیق پیرامون نماز دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 قال الامام علىّ بن ابى طالب(علیه السلام) «الله الله فى الصّلوة فإنّها عمود…

 • بیوسنسورها

  بیوسنسورها دریافت بیوسنسورها بیوسنسورها دسته بندی برق بازدید ها 133 فرمت فایل doc حجم فایل 116 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 35 9,900 تومان بیوسنسورها توسعه تجارت جهانی مواد غذایی به چندین بیلیون دلار از نتایج صنعتی شدن می باشد…

 • تحقیق درباره چرا نمی ترکیم

  تحقیق درباره چرا نمی ترکیم دریافت تحقیق درباره چرا نمی ترکیم دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود تحقیق درباره چرا نمی ترکیم قیمت فایل فقط 7,700 تومان *تحقیق درباره چرا…

 • نرم افزار جامع دهیاری

  نرم افزار جامع دهیاری دریافت نرم افزار جامع دهیاری دسته: نرم افزار کاربردی بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14255 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نرم افزار دهیاری ها قیمت فایل فقط 935,000 تومان نرم افزار جامع دهیاری ها…

 • پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

  پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار دریافت پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • گیربکس های اتوماتیک

  گیربکس های اتوماتیک دریافت گیربکس های اتوماتیک دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎی دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ…

 • سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی

  سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی دریافت سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2511 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 سوالات ریاضی پیشرفته…

 • آنالیز تیرها با استفاده از روش المان محدود

  آنالیز تیرها با استفاده از روش المان محدود دریافت آنالیز تیرها با استفاده از روش المان محدود دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3988 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 در روش المان محدود ابتدا سازه به یک…

 • پاورپوینت کامل و جامع گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81

  پاورپوینت کامل و جامع گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81 دریافت پاورپوینت کامل و جامع گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81 دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt…

 • مقاله مقاوم سازی ساختمان

  مقاله مقاوم سازی ساختمان دریافت مقاله مقاوم سازی ساختمان مقاله مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 246 فرمت فایل doc حجم فایل 5.033 مگا بایت تعداد صفحات فایل 45 16,500 تومان در…

 • الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن

  الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن دریافت الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc…

 • پاورپوینت تصفیه لجن و فاضلاب شهری

  پاورپوینت تصفیه لجن و فاضلاب شهری دریافت پاورپوینت تصفیه لجن و فاضلاب شهری پاورپوینت تصفیه لجن و فاضلاب شهری دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 128 فرمت فایل doc حجم فایل 488 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25 8,800…

 • دانلود مقاله كندو

  دانلود مقاله كندو دریافت دانلود مقاله كندو دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 شكل وعمل اندامها در حشرات بجز تعدادی از حشرات اولیه در بقیة حشرات مشابه است حیوان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) دسته: علوم انسانی بازدید: 1…

 • تحقیق گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C

  تحقیق گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C دریافت تحقیق گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C تحقیق گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان سی برای درس گرافیک کامپیوتر به همراه 10 تحقیق و تمرینات گرافیک دسته بندی نرم افزار…

 • برنامه های آموزش سلامت مبتنی بر شواهد

  برنامه های آموزش سلامت مبتنی بر شواهد دریافت برنامه های آموزش سلامت مبتنی بر شواهد مقدمه شما هم در پایش برنامه های آموزشی مراكز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشت و؛ گاها شاهد مواردی مانند نامشخص…

 • مدل قیمت گذاری آربیتراژ

  مدل قیمت گذاری آربیتراژ دریافت مدل قیمت گذاری آربیتراژ تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران مطلوب آن است…

 • تحلیل قابلیت اطمینان و در دسترس پذیری سیستم‌های دینامیکی-وابسته با استفاده از DRBD

  تحلیل قابلیت اطمینان و در دسترس پذیری سیستم‌های دینامیکی-وابسته با استفاده از DRBD دریافت تحلیل قابلیت اطمینان و در دسترس پذیری سیستم‌های دینامیکی-وابسته با استفاده از DRBD محصولی با این کیفیت و این قیمت در جای دیگری نخواهید یافت این…

 • طرح لایه باز شربت بیدمشک (فتوشاپ)

  طرح لایه باز شربت بیدمشک (فتوشاپ) دریافت طرح لایه باز شربت بیدمشک (فتوشاپ) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5890 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شربت بیدمشک لایه باز برچسب شربت عرقیات…

 • پاورپوینت تحلیل سایت

  پاورپوینت تحلیل سایت دریافت پاورپوینت تحلیل سایت دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 1030 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد قیمت فایل…

 • پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر

  پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر دریافت پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 95 فرمت فایل doc حجم فایل 714 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 9,900 تومان • شبیه سازی کامپیوتری شبیه سازی کامپیوتری…

 • مقاله بررسی موقعیت جغرافیایی بافق و معدن اسفوردی در بافق

  مقاله بررسی موقعیت جغرافیایی بافق و معدن اسفوردی در بافق دریافت مقاله بررسی موقعیت جغرافیایی بافق و معدن اسفوردی در بافق دسته: معدن بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 مقاله بررسی موقعیت جغرافیایی…

 • مدیریت اخلاق در سازمان

  مدیریت اخلاق در سازمان دریافت مدیریت اخلاق در سازمان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 مفاهیم نوین در سازمانها تحقیق و بررسی مدیریت اخلاق در سازمان ها چکیدهپیچیده تر شدن روزافزون…

 • کسب درآمد

  کسب درآمد دریافت کسب درآمد دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 19507 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پکیج کسب درآمد اینترنتی درآمد در منزل قیمت فایل فقط 18,700 تومان با این پکیج به کسب درآمد بپردازید روزانه…

 • مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران

  مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران دریافت مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 7 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران…

 • پاورپوینت Packaging & Labelling 55

  پاورپوینت Packaging & Labelling 55 دریافت پاورپوینت Packaging & Labelling 55 دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4877 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت Packaging Labelling قیمت فایل فقط 11,000 تومان The purpose of…

 • مقاله isi خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

  مقاله isi خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص دریافت مقاله isi خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق پوسته کروی ناقص چکیده تغییر…

 • پاورپوینت ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی

  پاورپوینت ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی دریافت پاورپوینت ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشكی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1055 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود پاورپوینت ارزیابی سود و زیان…

 • پاورپوینت ادویه چشم قطره های چشم

  پاورپوینت ادویه چشم قطره های چشم دریافت پاورپوینت ادویه چشم قطره های چشم دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 899 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود پاورپوینت ادویه چشم قطره های چشم بررسی ادویه چشم قطره های…

 • پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

  پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث دریافت پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 120 فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان پرسش‌نامه رضایت شغلی…

 • چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم

  چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم دریافت چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 چگونه به موضوع نما در معماریبیندیشیم؟ نما در لغت نامه…

 • پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران

  پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران دریافت پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 548 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پاورپوینت حمام های سنتی ایران در 11اسلاید زیبا و قابل ویرایش با…

 • پرسشنامه رهبری معنوی مربیان ورزش

  پرسشنامه رهبری معنوی مربیان ورزش دریافت پرسشنامه رهبری معنوی مربیان ورزش دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه نقش رهبری معنوی در توانمندسازی مربیان ورزش حاوی 45 سوال 5 گزینه…

 • پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت

  پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت دریافت پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 736 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش،…