تحقیق كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت

تحقیق كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت

دریافت

تحقیق كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت تحقیق كارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت در56 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

17
فرمت فایل

doc
حجم فایل

41 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

56

8,800 تومان
تحقیق كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت در 56 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست :‌مقدمهشركتهای سهامیانواع شركتهای سهامیاساسنامه قانونی شركت :‌1)                   اسم و مركز شركت2)                    موضوع شركت3)                   مدت شركت4)                   مقدار سرمایه5)                   نوع سهامسهامانواع سهامعلل انتشار سهام با نامعلل انتشار سهام ممتازانواع امتیازات سهام ممتازتفاوتهای شركت سهامی عام و شركت سهامی خاصعملیات حسابداری ثبت سرمایهمراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهاماوراق قرضهمجامع عمومی صاحبان سهامتغییرت در سرمایه  شركت سهامیموارد افزایش سرمایه شركتموارد تبدیل سهام شركتالف )  شناسنامه شركت :‌1)                   تاریخچه ومالكیت2)                    تجهیزات وتسهیلاتب ) سازمان وساختار مدیریتیخلاصه سوابق تجربی وتحصیلیج) فعالیتها وخدمات :‌1)                   برنامه ریزی وكنترل تحقیق2)                   مشاوره  مدیریت  ونظارت درعملیات مهندسی وتدارك كالا3)                   مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب4)                   مشاور  مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری تحقیق هاراهنمای نگارشخلاصه سوابق تحصیلی وتجربیخلاصه سابقه كار انواع فرمهای موجود درشركت :‌فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگانفرم درخواست تأمین نیروی انسانیبرنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شركتآمار كاركنان برحسب كار وگروههای شغلی وتخصصیفرم مراحل انجام كار ـ اطلاع رسانیتعیین وتصویب ضروابط استخدامیآمار تغییرات نیازهای استخدامیپرسشنامه نویسیدرخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراكلینیكیقرارداد خرید خدمت كارشناسیفرم درخواست سرویس كامپیوتریفرم درخواست آموزش كامپیوتریفرم مصاحبه جهت تهیه سیستمفرم مراحل انجام كار ـ سخت افزار وشبكهفرم برنامه ریزی آموزشی كامپیوتر فرم درخواست سرویس اضطراریفرم عضویت در شبكهفرم درخواست سرویس اینترنتفرم تمدید اشتراك اینترنت  تصاویر    مقدمه :‌به نظر كارشناسان ومتخصصین توسعه كشور ایران هم اكنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می‌باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیك خود دردنیای كنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه‌ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی  توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودكفایی واستقلال كشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هركدام می تواند در برنامه توسعه  نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار   درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از  اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای كه بتواند در بازار  كار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران كه درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاكی از آن است كه د رشكوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای كه مورد نظر قرار می گیرد توسعه كیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت  رشد وتوسعه اقتصادی ،‌اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،‌سازمان ویا جامعه ای نمی  تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا كه توسعه متضمن حركت وپویایی است بنابراین ،‌بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .  توسعه پایدار نوعی حركت در شرایط مطلوب است كه به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید كارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی  به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر  آن قلمداد می شود . بررسی تركیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد كشور‌ما تركیب سنی جوانی دارد. براساس  آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72‌، 9/52 درصد جمعیت كشور افراد بین 15تا 14 سال كه جمعیت فعال كشور محسوب می شوند تشكیل می دهند. از آنجا كه تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف كننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد كه در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است كه بتواند استقلال كشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال كشور یعنی 36% ونیمی از افراد زیز 14 سال یعنی 21% را دختران تشكیل می  دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : ‌چگونه 26% از افراد جامعه دریك كشور كه جمعیت فعال مردان می باشند می‌توانند برای 100% جمعیت تولیدو خدمات  رابه وجود آورند؟چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال كه از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .درایران نیز امروزه جوانان قبل از فكر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مكفی هستندو صد البته كه درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا كه دولت به جهت انباشتگی مشكلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می‌آید كه به راستی چه باید كرد؟بسیاری از كارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فكری و جسمی توانستند كار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .  پیشگفتار :‌پس از آنكه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت كه تقسیم كار تدبیری است كه تولید را آسانتر وسریعتر می كند. با تقسیم كار وتخصصی شدن تولید لازم شدكه هر تولید كننده آنچه را كه بیش ازمصرف خود تولید كرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را كه از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله كالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.شكل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر كرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت كه تقسیم كار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یك كشاورز گندم وكشاوز دیگری خرما تولید كرد . انگاه این د وكشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر  مبادله كردند تانیازهای  خود را آسانتر وبهتر برطرف كنند.در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت كم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی كمتر بود وفروش كالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.انقلاب صنعتی در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین كردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر كرد. مشكلات تولید یكی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از كالاها را به هرمقداری كه مایل بودند تولید كنند. مشكل اصلی آنها فراهم كردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این كالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبكهای مدیریت ورشد سریع تكنولوژی در قرن بیستم راه را بركارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار كرد . در پرتو این تحقیقات اكنون برخلاف گذشته :‌اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید كننده كه برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراكندگی عظیمی شده اند.مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یك فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می كنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ،‌اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد‌: ‌تعریف حقوقی وتعریف فنی .تعریف حقوقی  بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیكه تعریف  فنی بازرگان را باید دركتابهای اقتصاد جستجو كرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیكن تعریف فنی پیوسته دگرگون وكاملتر است . باراثر توسعه وتكامل تعریف فنی  زمانی فر می رسد كه كفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار می‌گیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود . ماهیت اصلی سرمایه :‌از آنجایی كه این احتمال وجود دارد كه واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی شود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد. مثلاً از نظر مسائل مالی واحدهای تجاری ،‌سرمایه معمولاً بیانگر تمامی احوال واحد تجاری است . ازنظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است كه به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانكاران باقی كرجاند برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق  مالی صاحبان سهام است. حسابداران سپس حقوق مادی صاحبان سهام را به دوگروه ، سرمایه پرداخت شده وسرمایه تحصیل شده ،طبقه بندی می نمایند. سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است كه برای بیان جمع مبلغ از پیش پرداخت شده توسط صاحبان سهام بكار می رود. سرمایه پرداخت شده شامل ارزش اسمی سهام منتشر شده ،‌صرف سهام پس از كسر تخفیف (كسر) سهام می باشد.سرمایه تحصیل شده ،‌سرمایه ای است كه اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت كند تحصیل می شود وشامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است كه در واحد تجاری سرمایه  گذاری شده است.درشركتهای سهامی ، سرمایه متشكل ازتعدادی سهام است برگ ها مدرك مالكیت درشركت سهامی است .سهامدار بودن كسب موافقت شركت د رصورتی كه محدودیت ومقرراتی از قبل تعیین نشده باشد ،‌ می تواند سهام او را خریداری كند ، به فروش برساند یا انتقال دهد ،‌مالكیت ازطریق تملك سهام ، معمولاً دارنده سهام را محق به حقوق اولیه مشخص شرح زیر می سازد:‌1)                   حق مداخله ونفوذ در تصمیمات مدیریت شركت از طریق شركت در رای گیری درمجامع  عمومی صاحبان سهام .2)                   حق سهیم شدن درمنافع شركت ا زطریق سود سهام پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره3)                   حق سهیم شدن در توزیع دارائیهای شركت هنگام تسویه یا ازطریق توزیع سود سهام مازاد بر سودقابل تقسیم .4)                   حق خرید سهام جدید صادره توسط شركت به نسبت سهامی كه دراختیار است حق تقدم خرید سهام مانع از تغییر غیر اختیاری مالكیت نسبی سهامداران فعلی می شود . نبود حق تقدم وخرید سهم موجب می شود كه درصد سرمایه گذاری سهامداران بدون اطلاعات انها وبه قیمتهایی كه برای آنها مطلوب نبوده است . ازطریق صدور سهام جدید اضافی كاهش یابد. برخی از شركتها این حق را به دلیل مشكلاتی كه هنگام صدور سهام جدید بروز می كند برای سهامداران قائل نمی شوند .حقوق اساسی فوق برای كلیه سهامداران  از هرنوع وطبقه وجود دارد مگر آنكه قانون یا اساسنامه (همانگونه كه در برگ سهام منعكس است ترتیب دیگری را تعیین كرده باشد .چون برگ سهام ازادانه از یك سهامدار به سهامدار دیگر انتقال یابد،‌ قوانین تجاری برخی از كشورها نگهداری اطلاعات مربوط به سهامداران را توسط هرشركت ضروری ساخته است . شركتها معمولاً به منظور تأمین نیازهای قانون، دفتر  تحت عنوان « دفتر صاحبان سهام » یا « دفتر سهام » كه حاوی اطلاعاتی درارتباط با هرسهامدار و تعداد سهام متعلق به وی می باشد نگهداری می كنند. هرگونه نقل وانتقال سهام دراین دفتر ثبت می شود . ثبت مزبور شامل اطلاعاتی نظیر نام و آدرس سهامدار جدید ،‌تعداد سهام مورد معامله ،‌تاریخ انتقال سهام ،‌شماره اوراق سهام وتعداد سهام می باشد. طبق ماده 4 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 انتقال سهام با نام باید دردفتر ثبت سهام شركتها به ثبت برسد وانتقال دهنده یا وكیل یا نمایند ه قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضا كند . هرانتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ازنظرشركت واشخاص ثالث فاقد اعتبار است. اشتغال ،‌نقش طراح در دیگر واحدهای اقتصادی پیش بینی روشهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،‌ارائه خدمات بعد از فروش وسایر موارد مشابه ارزیابی شده است .ب ـ ویژگی های فرآورده های مورد درخواست به صورت تفكیك شده در پرسش نامه قید شده است.پ ـ هرشخص حقیقی دریك زمان بیش از یك موافقت اصوی نبایستی درخواست كند .ت ـ مدت اعتبار موافقت اصولی از تاریخ اعتبار یك سال می باشد وبا رعایت ضوابط خاص قابل تمدید است . شركت روغن صنعتی جنوب برای راه اندازی كارخانه مجوزات زیر را اخذكرده است :‌مجوز تأسیس ،‌  پروانه بهره برداری ،‌تأئیدیه شركت نفت ، پروانة‌تأسیس ،‌مجوز درسازمان محیط زیست ،‌ منابع طبیعی وزارت بهداشت وشهرداری . مدارك مورد نیاز برای ثبت شركت سهامی خاص :‌1)                   دوبرگ اظهار نامه شركت سهامی خاص وتكمیل ان وامضاء‌ذیل دراظهارنامه توسط كلیه سهامداران.2)                   دوجلد اساسنامه شركت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط كلیه سهامداران.3)                   دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین كه به امضاء سهامدارای وبازرسین رسیده باشد.4)                    دونسخه صورت جلسه هیأت مدیره كه به امضاء‌مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.5)                   فتوكپی شناسنامه كلیه سهامداران وبازرسین .6)                   ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شركت از بانكی كه حساب شركت در شرف تأسیس درآنجا بازشده است . تحقیق کارافرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعتطرح توجیهی تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعتکارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعتدانلود تحقیق طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعتدانلود کارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعتطرح توجیه فنی تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعتتوجیه اقتصادی طرح

 • مقاله آموزشی آشنایی با بیمه بیماری

  مقاله آموزشی آشنایی با بیمه بیماری دریافت مقاله آموزشی آشنایی با بیمه بیماری فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهقسمت اول – تاریخچه بیمه بیماری تعیین تاریخ معینی برای پیدایش بیمه بیماری تقریبا غیر ممکن است ،…

 • دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد 12 اسلاید

  دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد 12 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد 12 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود مهندسی مجدد 12 اسلاید تحقیق مهندسی مجدد 12 اسلاید مقاله مهندسی…

 • حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

  حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دریافت حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 269 کیلوبایت…

 • پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

  پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ دریافت پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 740 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ روایی پایایی نمره گذاری…

 • پاورپوینت ارتباط بین عاملها

  پاورپوینت ارتباط بین عاملها دریافت پاورپوینت ارتباط بین عاملها دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود پاورپوینت ارتباط بین عاملها بررسی ارتباط بین عاملها پاورپوینت جامع و کامل ارتباط بین عاملها…

 • دانلود تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و 45 ص

  دانلود تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و 45 ص دریافت دانلود تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و 45 ص دسته: فنی و حرفه ای بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

  اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم دریافت اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی…

 • گزارش کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی

  گزارش کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی دریافت گزارش کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1495 کیلوبایت تعداد…

 • طراحی کتابخانه عمومی

  طراحی کتابخانه عمومی دریافت طراحی کتابخانه عمومی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 3067 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 119 عنوان پروژه، طراحی کتابخانه عمومی است این نوع کتابخانه ها، بر خدمات اجتماعی در سطح شهر تأکید می…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ دریافت دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان می باشد دسته بندی…

 • گزارش كاراموزی پتروشیمی

  گزارش كاراموزی پتروشیمی دریافت گزارش كاراموزی پتروشیمی گزارش كاراموزی پتروشیمی دسته بندی کارآموزی بازدید ها 318 فرمت فایل doc حجم فایل 519 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 22 8,800 تومان گزارش كارآموزی پتروشیمی جم تاریخچه و اهداف پتروشیمی جم خوراک…

 • تحقیق مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه

  تحقیق مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه دریافت تحقیق مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 تحقیق درباره مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه در قالب Word در 41…

 • گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

  گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی دریافت گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 898 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 275 حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است كه حكومتهای بسته…

 • فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش نام فایل برش فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر)…

 • پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه

  پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه دریافت پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه دسته: باستان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 30569 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 این پروژه یک مجموعه جامع و کامل و بی…

 • لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 220 فرمت فایل zip حجم فایل 1.208 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • تحقیق بینظیر و جامع بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند همراه با تصاویر

  تحقیق بینظیر و جامع بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند همراه با تصاویر دریافت تحقیق بینظیر و جامع بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند همراه با تصاویر باسلام دوستان در…

 • پرتکل های مسیریابی و درجه مشارکت نودها در مسیریابی

  پرتکل های مسیریابی و درجه مشارکت نودها در مسیریابی دریافت پرتکل های مسیریابی و درجه مشارکت نودها در مسیریابی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 امروزه تمایل به استفاده…

 • پاورپوینت استانداردها و الگوهای مصرف

  پاورپوینت استانداردها و الگوهای مصرف دریافت پاورپوینت استانداردها و الگوهای مصرف دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1304 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 124 دانلود پاورپوینت با موضوع استانداردها و الگوهای مصرف، در قالب ppt و در 124…

 • نمونه سوال پایان ترم هندسه کاربردی دانشگاه آزاد ارومیه

  نمونه سوال پایان ترم هندسه کاربردی دانشگاه آزاد ارومیه دریافت نمونه سوال پایان ترم هندسه کاربردی دانشگاه آزاد ارومیه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 266 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نمونه سوال پایان ترم هندسه…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فلاورجان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان فلاورجان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان فلاورجان شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فلاورجانمشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید ها 105 فرمت فایل rar…

 • فن و هنر سفالگری

  فن و هنر سفالگری دریافت فن و هنر سفالگری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 قرن 3 هجری شروع و تلاشهای فرهنگی و اقتصادی در حیات جامعه است پس از دو…

 • مسجد جامع اصفهان 18 ص

  مسجد جامع اصفهان 18 ص دریافت مسجد جامع اصفهان 18 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مسجد جامع اصفهان 18 ص قیمت فایل فقط 7,700 تومان تحقیق در مورد مسجد…

 • آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (مجموعه شماره یک)

  آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (مجموعه شماره یک) دریافت آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (مجموعه شماره یک) دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 566 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان

  پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان دریافت پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 274 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان قیمت فایل فقط…

 • کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری

  کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری دریافت کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5564 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری…

 • بررسی تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

  بررسی تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی دریافت بررسی تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی بررسی تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی دسته بندی کشاورزی بازدید ها 124…

 • تحقیق ارتباطات

  تحقیق ارتباطات دریافت تحقیق ارتباطات این تحقیق در 120صفحه تهیه و تنظیم شده و در قالب word می باشد جهت مشاهده فهرست این تحقیق به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید دسته بندی روانشناسی بازدید ها 175 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • تحقیق علائم حیاتی بدن

  تحقیق علائم حیاتی بدن دریافت تحقیق علائم حیاتی بدن دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود تحقیق د رمورد علائم حیاتی بدن در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل…

 • مقیاس خودکنترلی

  مقیاس خودکنترلی دریافت مقیاس خودکنترلی مقیاس خودکنترلی دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است دسته بندی روانشناسی بازدید ها 170 فرمت فایل pdf حجم فایل 107 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 3,300 تومان مقیاس خودکنترلی…

 • گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور

  گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور دریافت گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور در 35 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 90 فرمت فایل doc حجم فایل 33 کیلو بایت تعداد…

 • امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

  امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل دریافت امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 4254 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی

  دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی دریافت دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی دانلود تحقیق در موردساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 19 فرمت فایل zip حجم فایل 1.97…

 • کارآفرینی شركت پیشتاز قطعه سناباد (M.S.T GROUP) 109 ص

  کارآفرینی شركت پیشتاز قطعه سناباد (M.S.T GROUP) 109 ص دریافت کارآفرینی شركت پیشتاز قطعه سناباد (M.S.T GROUP) 109 ص دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 77 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 شركت پیشتاز قطعه سناباد ( MST…

 • پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسام

  پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسام دریافت پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسام دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 بلند کردن صحیح اجسام قیمت فایل فقط 7,700 تومان بلند کردن صحیح اجسام…