تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید سویا

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید سویا

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید سویا تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید سویا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

17
فرمت فایل

doc
حجم فایل

782 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

85

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید سویا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                شماره صفحهخلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6بررسی فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61-4نمودار برنامه ریزی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………… 91-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده………………………………………………………………. 91-4-2  جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه…………………………………………………………………………… 112-4-1 جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه…………………………………………………………………. 135-1 مراحل ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 161-5-1 مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (7-1)………………………………………………………………………… 161-5-1 جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه……………………………………………………………………………….. 17(جدول 1-8 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 171-?-? جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه…………………………………………………………………………………….. 19جدول(1-?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 191-?-? جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه……………………………………………………………………….. 20(جدول1-??)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23-6  1-? لیست مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 241-?-? لیست مواد بخش ساخت تولید………………………………………………………………………………………………………….. 24(جدول 1-?? )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 241-?-?  لیست مواد بخش نت………………………………………………………………………………………………………………………. 24(جدول 1-?? )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 241-?-? لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)……………………………………………………………………………………….. 25( جدول 1-??)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 251-? لیست ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26جدول 1-??……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 261-? لیست تجهیزات/تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………….. 27جدول 1-??……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 271-? لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی………………………………………………………………………………………………………. 281-?-? لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی)……………………………. 28جدول (1-16)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 281-9-2 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی)………………………………………. 30جدول 1-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 301-9-3 لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید………………………………………………………………………… 31جدول 1-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3110-1 برآورد تعداد ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………….. 341-10-1 بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی…………………………………………………………………………………….. 34- ماشین آلات بخش پروتیین ساز…………………………………………………………………………………………………………………. 34* زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:………………………………………………………………………………………. 35- ماشی آلات بخش بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 351-10-2  محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار…………………………………………………………………………………………………. 36جدول 1-19……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 361-11 برآورد مواد اولیه مورد نیاز(جدول 1-20)…………………………………………………………………………………………… 381-12 برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………….. 39فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. 39جدول 1-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. 41فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه………………………………………………………………………………… 431-14 لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،…)………………………………………………………………………… 431-15 برآورد فضای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 471-15-1 برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید…………………………………………………………………………………………………. 471-15-2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارها……………………………………………………………………………………………………….. 49انبار مواد اولیه (بلغور)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49انبار بلغور در جریان ساخت…………………………………………………………………………………………………………………………. 49انبار نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 491-17 تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی  و نمودار رابطه بخش ها……………………………………………… 501-15-3 براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه………………………………………………………………………………. 52جدول 1-24………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55پرسنل مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56فضای مورد نیاز بخش های کارخانه………………………………………………………………………………………………………………. 56فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58بررسی مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………… 581-2 سرمایه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 592-1-1 سرمایه ثابت طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59محاسبه هزینه های مربوط به زمین………………………………………………………………………………………………………………… 59جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت…………………………………………………………………….. 60جدول 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………… 61جدول2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61محاسبه هزینه ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………. 62جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و………………………………………………………………………………………….. 62جدول 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………… 63هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد:………………………………………………………………………………… 63جدول 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63جدول 2-7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64محاسبه هزینه های پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………………………. 652-42 سرمایه در گردش طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 65هزینه مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65هزینه  مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز ? ماه):………………………………………………………………………………………………… 66جدول 2-8………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66جدول 2-9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67با جمع اقلام بالا ، مقدار کل هزینه مصرف انرژی در طول ? ماه بدست می آید:……………………………………………….. 67هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان(به مدت ? ماه)……………………………………………………………………………………. 68جدول 2-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68جدول 2-11……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69محاسبه هزینه بیمه کارخانه (به مدت ? ماه):………………………………………………………………………………………………….. 70محاسبه هزینه فروش (به مدت ? ماه):…………………………………………………………………………………………………………… 702-1-3 محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح:…………………………………………………………………………………………………………. 70?-? قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول………………………………………………………………………………………………… 70جدول زیر میزان هزینه های ثابت سالیانه طرح را نشان می دهد:……………………………………………………………………… 71جدول 2-12………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 712-2-2 محاسبه هزینه های متغیر…………………………………………………………………………………………………………………… 71جدول زیر میزان هزینه های متغیر سالیانه را نشان می دهد……………………………………………………………………………… 72جدول 2-13………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 722-2-3 هزینه های تولید سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………. 73معادله 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 732-2-5 برآورد قیمت فروش:………………………………………………………………………………………………………………………… 732-2-6 قیمت فروش محصول تولید سالیانه:…………………………………………………………………………………………………… 74دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74دارایی های جاری :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74بدهی ها و حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………………………………………. 75بدهی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75?-? محاسبه نقطه سربه سر………………………………………………………………………………………………………………………….. 75نقطه سربه سر از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………………. 75(معادله 2-5 )……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 762-5 محاسبه حاشیه ایمنی طرح (تحلیل نقطه سر به سر)…………………………………………………………………………………. 76حاشیه ایمنی طرح از معادله زیر حاصل می شود:……………………………………………………………………………………………. 76?-? تعیین درصد ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………………………………….. 77درصذ ارزش افزوده از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………. 77معادله ?-?………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77معادله (2-8)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 772-7 تعیین دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………… 77(معادله ?-? دوره برگشت سرمایه )………………………………………………………………………………………………………………. 77معادله 2-9 سرمایه ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………. 78در آمد سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79تحلیل طرح و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79محاسبه ارزش خالص فعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 802-9 تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84  خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .2 برآورد فضای مورد نیاز ابزارهاانبار مواد اولیه (بلغور)با توجه به اینکه بلغور (ماده اولیه پروتیین سویا) نیازمند انبارش حداقل یک ماهه قبل از آغاز روند تولید می باشد لذا سیاست کارخانه برای بخش انبارش بلغور،انبارش برای حداقل سه ماه می باشد و چون این سیاست ، سیاست پایداری نیست و می تواند بر حسب شرایط مکانی و زمانی تغییر کند لذا ترجیح داده شده است فضای انبار برای انبارش ماده اولیه (بلغور) تا سقف ??? نیاز سالانه طراحی گردد. انبار بلغور در جریان ساختطراحی فضای انبار در جریان ساخت ارتباط تنگاتنگی با طراحی فضای انبار مواد اولیه (بتغور)‌دارد لذا همان سیاستی را که برای طراحی فضای انبار مواد اولیه (بلغور) در پیش گرفته ایم برای طراحی فضای انبار بلغور در جریان ساخت نیز پیش می گیریم. انبار نهاییاز آنجاییکه پروتیین سویا بلافاصله بعد از تولید به مرکز توزیع سراسری منتقل می شود لذا فضای مورد نیاز برای بخش انبار نهایی ، حداکثر برای ذخیره سازی موجودی ?? روز در نظر گرفته شده است.جمع بندیدر ذیل نتایج اهم  مواردی که در فصل بررسی فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت لیست شده است.    ·        محل احداث کارخانه (واحد صنعتی) :شهرستان کرج    ·        روش تولید منتخب: روش کانتینیو    ·        مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید با احتساب ظرفیت کارخانه.    ·        تعداد روزهای کاری در سال :??? روز    ·        تعداد شیفت کاری در هر روز: ? شیفت    ·        ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید با احتساب ظرفیت کارخانه:1)     اکسترودروینگر:? عدد2)     دستگاه بسته بندی:?عدد3)     دیگ بخار:?عدد با سایز ???? پوند بر ساعت4)     بلغور: ??????? کیلوگرم5)     روغن: ????? کیلوگرم6)     آب: ??????? لیتر7)     نوار سلیفون:??????? متر8)     پاکت: ?????? عدد9)     کارتن: ?????? عدد    پرسنل مورد نیاز:1)     شیفت اول :?? نفر2)     شیفت دوم : ?? نفر3)     شیفت سوم: ?? نفر4)     کل پرسنل مورد نیاز:??? نفر فضای مورد نیاز بخش های کارخانه1)     سالن تولید:M2 ???2)     واحد باسکول: M2 ??3)     واحد برق:  M2 ??4)     واحد ایمنی:  M2 ??5)     واحد دیگ خانه: M2??6)     خانه بهداشت: M2 ??7)     فضای سبز: M2 ???8)     پارکینگ: M2 ???9)     نگهبانی:  M2??10)راهروها و محل عبور و مرور:  M2????11)انبار مواد اولیه:  M2 ??12)انبار لوازم اداری:  M2???13)رستوران: M2???14)نمازخانه: M2 ??15)ساختمان اداری: M2 ???16)سرویس بهداشتی: M2 ??17)سایز:M2 ??? کل فضای مورد نیاز کارخانه : M2 ????در فصل آتی به بررسی مالی و تقتصادی تحقیق پرداخته می شود.  1-2 سرمایه مورد نیاز طرحبرای محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح به محاسبه سرمایه ثابت طرح و سرمایه در گردش می پردازیم. 2-1-1 سرمایه ثابت طرحبرای محاسبه  ثابت طرح ، هزینه های مربوط به هر کدام از عوامل زیر را محاسبه کرده و از مجموع محاسبه کرده  عوامل به سرمایه ثابت طرح  می رسیم.    ·        هزینه های مربوط به زمین    ·        هزینه های محوطه سازی و ساختمان و آسفالت    ·        هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات    ·        هزینه ماشین آلات    ·        هزینه لوازم(اداری و رفاهی و ابزار آلات و …)    ·        هزینه های قبل از بهره برداری    ·        هزینه های پیش بینی نشده تحقیق کارافرینی کارخانه تولید سویاطرح توجیهی کارخانه تولید سویاکارآفرینی کارخانه تولید سویادانلود تحقیق کارخانه تولید سویادانلود کارآفرینی کارخانه تولید سویاطرح توجیه فنی کارخانه تولید سویاتوجیه اقتصادی کارخانه تولید سویاکارخانه تولید سویاکارخانهتولیدسویا

 • قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسـیــه

  قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسـیــه دریافت قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسـیــه خلاصه اجرایی رشد سریع تجارت الكترونیكی جهانی و تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد در روسیه را باید از طریق همتیهای نظارتی، و سیاستگذار مورد بررسی قرار داد روسیه می تواند…

 • ویرایشگر متن

  ویرایشگر متن دریافت ویرایشگر متن برنامه ویرایشگر متن به زبان ویژوال بیسیک دسته بندی ویژوال بیسیك بازدید ها 241 فرمت فایل rar حجم فایل 1.291 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1 18,700 تومان   فایل مربوط حاوی برنامه ای به…

 • پاورپوینت آموزشی شاخص میانه (Median) در آمار

  پاورپوینت آموزشی شاخص میانه (Median) در آمار دریافت پاورپوینت آموزشی شاخص میانه (Median) در آمار فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهمیانه را بانماد ME نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود میانه مشاهدات جامعه…

 • پاورپوینت چرخه کربس

  پاورپوینت چرخه کربس دریافت پاورپوینت چرخه کربس دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3531 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 121 دانلود پاورپوینت چرخه کربس بررسی چرخه کربس پاورپوینت جامع و کامل چرخه کربس کاملترین پاورپوینت چرخه کربس پکیج…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان ایرانشهر

  نقشه زمین شناسی شهرستان ایرانشهر دریافت نقشه زمین شناسی شهرستان ایرانشهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ایرانشهر دسته بندی جغرافیا بازدید ها 180 فرمت فایل rar حجم فایل 656 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان مشخصات سیستم تصویر:…

 • کار آموزی لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنایع نفت و پتروشیمی

  کار آموزی لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنایع نفت و پتروشیمی دریافت کار آموزی لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنایع نفت و پتروشیمی دسته: نفت و پتروشیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت…

 • پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی

  پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی دریافت پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 96 فرمت فایل docx حجم فایل 31 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 6 8,800 تومان…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های تالش – مرداب انزلی

  دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های تالش – مرداب انزلی دریافت دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های تالش – مرداب انزلی نقشه همبارش حوضه آبریز آبریز رودخانه های تالش – مرداب انزلی حوضه آبریز…

 • دانلود نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی

  دانلود نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی دریافت دانلود نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی اشاره تعریف سنتی از سند رسمی كه براساس مواد 1284 ـ 1286 و 1287 قانون مدنی ارائه…

 • خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

  خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی دریافت خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی در…

 • فایل پاورپوینت عوارض جانبی داروها

  فایل پاورپوینت عوارض جانبی داروها دریافت فایل پاورپوینت عوارض جانبی داروها دسته: داروسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 666 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 Anabolic stderoi رسماً به عنوان استروئیدهای آنابولیک – آندروژنیک شناخته می شوند در صورت…

 • پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

  پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن دریافت پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1752 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود پاورپوینت آشنایی با تایر و…

 • تاثیر پروبیوتیك ها(لاکتوباسیلوس رامنوز HN001، لاکتوباسیلوس پاراكازئی LPC-37، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس NCFM) بر دسترس پذیری مواد معدنی از پنیر نوع هلندی

  تاثیر پروبیوتیك ها(لاکتوباسیلوس رامنوز HN001، لاکتوباسیلوس پاراكازئی LPC-37، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس NCFM) بر دسترس پذیری مواد معدنی از پنیر نوع هلندی دریافت تاثیر پروبیوتیك ها(لاکتوباسیلوس رامنوز HN001، لاکتوباسیلوس پاراكازئی LPC-37، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس NCFM) بر دسترس پذیری مواد معدنی از پنیر نوع…

 • جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف

  جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف دریافت جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2700 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 جزوه مدیریت عملیات دکتر…

 • تحقیق کامل شبکه

  تحقیق کامل شبکه دریافت تحقیق کامل شبکه تحقیق کامل شبکه دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 168 فرمت فایل docx حجم فایل 295 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 138 14,300 تومان تحقیق کامل شبکه کاری که ما اینجا می خواهیم انجام…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی

  پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی دسته: مدیریت بازدید:…

 • دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله

  دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله دریافت دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسایل ثبت زلزله دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی…

 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950

  پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950 دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950 پرسشنامه جهت­گیری مذهبی آلپورت ( 1950) که در سال 1378 به فارسی شده است آزمون جهت­گیری مذهبی دارای 21 سوال می­باشد دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 176…

 • تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم، معماری و امنیت آنها

  تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم، معماری و امنیت آنها دریافت تحقیق با موضوع شبکه های بی سیم، معماری و امنیت آنها دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 308 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28…

 • نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه

  نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه دریافت نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نمونه…

 • پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی

  پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی دریافت پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی بررسی اهرمهای عملیاتی و مالی پاورپوینت جامع و…

 • دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

  دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها دریافت دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها تحقیق تجزیه و…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

  دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی عنوان دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید35 اسلاید دسته مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی…

 • کاشی کاری و سفالگری

  کاشی کاری و سفالگری دریافت کاشی کاری و سفالگری دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 شهر کاشان مهم ترین مرکز سفالگری و کاشی کاری نفیس در بخش مرکزی ایران…

 • گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها

  گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها دریافت گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 114 فرمت فایل doc حجم فایل 188 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23…

 • طرح توجیهی پرورش کرم پروتئینی و تولید کرم پوسال از کود دامی

  طرح توجیهی پرورش کرم پروتئینی و تولید کرم پوسال از کود دامی دریافت طرح توجیهی پرورش کرم پروتئینی و تولید کرم پوسال از کود دامی مقدمه تکنیک استفاده از کرم‌‌های خاکی برای از بین بردن مواد زائد آلی و تبدیل…

 • پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن

  پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن دریافت پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن در 21 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی مختصر با تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

  دانلود پاورپوینت آشنایی مختصر با تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی مختصر با تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 873 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی (عرق شاطره یا شاهتره)

  طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی (عرق شاطره یا شاهتره) دریافت طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی (عرق شاطره یا شاهتره) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2958 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 85

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 85 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 85 بوده…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهرود

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهرود دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهرود شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهرود (واقع در استان سمنان) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 553 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای…

 • آموزش ترسیم خط تاثیر و منحنی پوش تیر در نرم افزار Sap

  آموزش ترسیم خط تاثیر و منحنی پوش تیر در نرم افزار Sap دریافت آموزش ترسیم خط تاثیر و منحنی پوش تیر در نرم افزار Sap دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 180 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6…

 • تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

  تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان دریافت تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 تحقیق درباره…

 • مبانی نظری و پیشینه ایمن سازی شهر در جهت مقابله با مخاطرات طبیعی

  مبانی نظری و پیشینه ایمن سازی شهر در جهت مقابله با مخاطرات طبیعی دریافت مبانی نظری و پیشینه ایمن سازی شهر در جهت مقابله با مخاطرات طبیعی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 226 کیلوبایت تعداد صفحات…