تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

16
فرمت فایل

doc
حجم فایل

257 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

88

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                شماره صفحهخلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6شرح فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8بررسی  بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9برآورد تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:………………………………………………………………………… 9_ سهم قابل وصول از بازار…………………………………………………………………………………………………………………………… 10محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:……………………………………………………… 10وصول در هر سال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول :………………………………………………………………………………………………………….. 11اتوبوس302………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13کامیون خاور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13مقدارتولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14مطالعه فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton………………………………………………………………………………………………………….. 15لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16محصول : واتر پمپ بنز 302……………………………………………………………………………………………………………………….. 16لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17محصول : واتر پمپ کامیون خاور………………………………………………………………………………………………………………….. 17لیست مواد و قطعات اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19شماره قطعه:61654……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21شماره قطعه:31546……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21شماره قطعه:31570……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22شماره قطعه:51462……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22شماره قطعه:51618……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23شماره قطعه:31450……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 23محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 24محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25لیست ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………… 26لیست ابزار الات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی………………………………………………………………………………………………………………. 27فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی………………………………………………………………………………………. 28محاسبه زمان سیکل :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29ماتریس تقدم :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………………………….. 29سطر کد :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30بالانس خط  مونتاژ :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30″واتر پمپ ” کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………. 30لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها……………………………………………………………………………………………………………… 31نیروی انسانی بخش مونتاژ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ……………………………………………………………………………………………….. 32نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………………….. 33تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال……………………………………………………………………………………………………….. 34نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………. 34انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40انبار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40انبار قطعات ساخته شده………………………………………………………………………………………………………………………………. 41انبار روباز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها…………………………………………………………………………………………………….. 42تجهیزات :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42نمای کلی انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43جدول اطلاعات تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43روش I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44روش II……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد……………………………………………………………………………………………… 46تعیین استقرار بخشهای تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 46به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46روش مارپیچی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود:………………………………………………………………………………. 47استقرار I   مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 47مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48استقرار II مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 48مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48استقرار III مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………. 49مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49روش جدول بندی سفر………………………………………………………………………………………………………………………………… 49جدول از _ به اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50جدول از _ به ثانویه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51جدول از _ به سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 53جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر……………………………………………………………………. 53مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 54جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر………………………………………………………………. 54مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر…………………………………………………………………….. 56جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر……………………………………………………………………….. 56مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57انتخاب طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57دلایل این انتخاب به شرح زیر است :……………………………………………………………………………………………………………. 57تعیین وسایل حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :………………………………………………………. 58محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………. 59انبار ابزار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59کارگاه نگهداری و تعمیر………………………………………………………………………………………………………………………………. 60بخش تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60تجهیزات گرمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60تجهیزات  سرمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60سیستم و آب و فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………. 60تجهیزات روشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل :……………………………………………………………………………………………………… 61برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل………………………………………………………………………………….. 63برآورد تعداد کارمندان بخش اداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68لیست فضای مورد نیاز بخش ها……………………………………………………………………………………………………………………. 69تعیین محل کارخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71عوامل موثر بودن در تعیین محل…………………………………………………………………………………………………………………… 711- نزدیک بودن به مواد اولیه :……………………………………………………………………………………………………………………… 712- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی :………………………………………………………………………………………… 713-دسترسی به جاده های اصلی :………………………………………………………………………………………………………………….. 711-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه :……………………………………………………………………………………………. 711-ارزان بودن نیروی کار :……………………………………………………………………………………………………………………………. 722- دسترسی به بازار مصرف :………………………………………………………………………………………………………………………. 721-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی :…………………………………………………………………………………….. 72بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74پیشنها محل انتخابی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75تعیین سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود:…………………. 76الف) زمین :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76ب) هزینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76ب )احداث ساختمان :………………………………………………………………………………………………………………………………… 76ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………….. 77ج) هزینه خرید ماشین الات :……………………………………………………………………………………………………………………….. 77د) هزینه تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77ه ) هزینه تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78و) سایر هزینه :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78تعیین سرمایه در گردش طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. 79الف) مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79ب) دستمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79ج) تنخواه گردان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79مجموع سرمایه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………. 80سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید:…………………………………………. 80براورد هزینه های سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………. 80الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با :…………………………………………………………………………. 80ب) هزینه نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 80هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با :……………………………………………………………………………………….. 80ج) هزینه تعمیرات و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 80د) هزینه استهلاک :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81ه) هزینه های متفرقه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است:………………………………………………………. 81محاسبه کل هزینه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81محاسبه قیمت تمام شده محصول………………………………………………………………………………………………………………….. 82تعیین قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82صورتحساب سود و زیان………………………………………………………………………………………………………………………………. 82فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84تجزیه و تحلیل طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84توجیه پذیری طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85الف) نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85ب) شاخص برگشت سرمایه :………………………………………………………………………………………………………………………. 85ج) شاخص عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85د) دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 86خلاصه طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . شرح فنی واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور انواع وسیله نقلیه ایفا می کند. آب از رادیاتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجی موتور منتقل شده و پس از خنک  کردن موتور به رادیاتور رفته حرارت آن گرفته می شودو مجددا توسط  واترپمپ به پوسته فرستاده می شود. این سیکل در حین کار کردن  موتور  دائما تکرار می شود . نیروی محرکه واتر پمپ توسط یک تسمه (دربعضی ازاتومبیلهااز تسمه استفاده نمی شود ) تامین می گردد. این تسمه فولی و نهایت میل شفت واترپمپ را می چرخاند و این حرکت دورانی به اب پخش کن منتقل می گردد. برخوردپره های فولی با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور می گردد. قطعات اصلی تشکیل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، میل شفت ، فولی اب پخش کن. عمر مفید واتر پمپ به طور متوسط 5  سال میبازاریابیبرآورد تقاضانخستین گام درراه رسیدن به یک برنامه تولید مناسب برآورد میزان تقاضا می باشد.با به دست آوردن یک تیراژ تولید متناسب  با حجم  تقاضا  و مصرف واقعی کالای مورد نظرمی توان آنرا به عنوان معیاری جهت محاسبه ماشین آلات، نیروی انسانی احت بخشها وکلااطلاعات تولیدی مورداستفاده قرار داد.اطلاعات استخراج  شده  در مورد مقدار تقاضای  سه نوع  واترپمپ مورد  مطالعهمربوط به سال 1371 بودکه با در نظرگرفتن که نرخ رشد معین ،مقدارتقاضابرای سال 1382 محاسبه گردید.  همین نرخ رشد جهت  محاسبه تقاضا در  5 سال اینده  مورد استفاده قرار گرفت. برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:1-    افزایش تولیدات وسایل نقلیه در کارخانجات داخلی2-    افزایش واردات وسایل نقلیه3-    افزایش صادرات وسایل نقلیه4-    متوسط عمر مفید محصول5-    رونق اقتصادی  جامعهاین عوامل به همراه عوامل متعدد  دیگری که به صورت مستقیم یا غیر  مستقیم بر مقدار تقاضا اثر گذار هستند در محاسبه نرخ رشد مد نظر قرار گرفته شده اندلازم به ذکر است که نرخ رشد در هر سال از 5 سال آتی واقعا مساوی نیست، ولی  به واسطه اینکه محاسبه مقدار دقیق نرخ رشد در هر سال خارج از حوصله این تحقیق می باشد ، لذا این مقدار در سالهای مختلف یکسان فرض شده است ._ سهم قابل وصول از بازارمحاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:1-    میزان تولید واتر پمپ توسط دیگر تولید کنندگان داخلی2-    موافقت اصولهای صادره جدید در زمینه واتر پمپ3-    صادرات واتر پمپ4-    واردات واتر پمپصادرات + واردات- ظرفیت موافقت اصولی- تولیدات داخلی – تقاضا – سهم قابل  استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواداز آنجائی که سه مدل در نظر گرفته شده برای واترپمپ دارای مراحل ساخت  و مونتاژ نسبتا مشابه ای می باشد ، لذا نمودار فرآیند عملیات ابزار مناسبی جهت تحلیل جریان مواد موجود می باشد. با اندکی دقت بر روی نمودارفرایند  فرایند عملیات در می یابیم که اکثر قطعات ساختنی در یک مسیر مشخص  حرکت می کنند بنابراین می توان از این نمودار یک جریان مواد قالب استخر اج نمود. در کنار این جریان مواد اصلی یک جریان فرعی نیز مشاهده میشود با توجه به ماهیت فرآیندهای ساخت و مونتاژ و همچنین جایگاه بخشهای تولیدی و غیر تولیدی در این فرآیندها ،استقرار اولیه ای بدست امده است که در تصویر صفحه بعد نمایش داده است. براساس اطلاعات موجود در نمودار فرایند عملیات کلیه قطعات ساختنی به  به فرآیند تراشکاری محتاجند ، لذا در طرح استقرار اولیه سعی شده است که  بخش تراشکاری به گونه صحیحی جریان مواد را هدایت نماید به شکلی که برالگوی جریان مواد پیشبینی شده منطبق گردد. بواسطه اینکه بخشهای دریافت و ارسال در کنار هم می باشند الگوی کلی  جریان مواد به صورت U شکل می باشد.  انتخاب طرح نهاییازمیان طرحهای ایجاد شده به دو روش مارپیچی و جدولبندی سفر استقرار III  جدولبندی سفر بعنوان استقرار نهایی انتخاب می گردد. دلایل این انتخاب به شرح زیر است :1-    طرح نهایی منتج ازروش جدولبندی سفربرطرح نهایی به دست آمده ازروشمارپیچی ارجعیت دارد،چراکه درطرح نهایی مارپیچی شکل ظاهری بخش T نامناسب2-    در استقرارIIIجدولبندی سفر شکل هندسی کلیه بخشهایی که بین آنها جریان مواد وجود دارد در کناریکدیگرهستند.همچنین کنار هم قرارگرفتن بخشهای دریافت و ارسال منجربه استفاده مشترک از امکانات و تجهیزات موجود میگردد.3-    در این استقرارالگوی جریان مواد مشخص (Uشکل) می باشد.4-    در این روش انبارروباز در حاشیه طرح قرارگرفته است . لذا به سهولت با وسایل حمل و نقل خارجی (تریلی) در ارتباط می باشد. تعیین وسایل حمل و نقلطبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :روش (I این روش ترکیبی از حمنل دستی و ماشینی است و وسایل حمل و نقل عبارتند از لیفتراک برقی مخصوص راهروهای باریک و کاری دستی . بعضی از حملها نیز توسط دست صورت می پذیرد.روش (II در این روش حملها کلا ماشینی بوده و وسیله حمل و نقل لیفتراک برقی می باشد.جهت ارزیابی این دو روش و انتخاب یکی از آنها، نکاتی به صورت کلی مد نظر قرارگرفته شد. در روش II فرکانس و تعداد حملها کمتر است لذا نظم بیشتری برکار حاکم است و احتمال بروز وقفه درفرآیندتولی کاهش می یابد. همچنین نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است. در مقابل، فضای مورد نیاز در این سیستم نسبتا زیاد است. چرا که به راهروهایویژه ای جهت تردد لیفتراک نیازمندیم، همچنین فضای لازم جهت استقرار واحد بارهای این روش (صندوق ) زیاد است. عامل مهم دیگری که توجه خاصی را میطلبد عامل هزینه است. هزینه این روش در غیاص با روش I  به مراتب بیشتر است. از طرفی روش II نسبت به روش I از انعطاف پذیری کمتری برخوردار است و با توجه به بارهای مختلفی که حمل میشود(کارتن ها و پالتها وابعاد گوناگون) در این ارزیابی انعطاف پذیری جایگاه ویژه ای خواهد داشت. از طرفی با توجه با فاصله کم بین بخشهای تولیدی ، استفاده از گاری دستی درحملهای بین بخش معقولانه تر به نظر می رسد. در روش  I  لیفتراک تنها درحملهای دوران انبار و از انبار به بخش تولید مورد استفاده قرار میگیردلذا با توجه به عوامل فوق الذکر روش I بعنوان سیستم حمل و نقل انتخاب می شود.محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیازبا توجه به فرکانس حمل که نمودار برنامه ریزی حمل ونقل (روش I) ذکر شده است ، تعدادوسایل حمل و نقل محاسبه می شود.   = فرکانس حمل برای لیفتراک در 1 روز  بخش تاسیساتتجهیزات گرمایشیتامین گرمای مورد نیاز بخش اداری و سانی تولید به وسیله یک سیستم گاز سوز (گاز شهری ) صورت می پذیرد. فضای مورد نیاز مشتمل بر موتورخانه و تجهیزات آن از جمله مشعلها ، منبع آب و سیستم الکترونیکی 15 مترمربع می باشد، محل استقرار موتورخانه در زیر زمین می باشد.  تجهیزات  سرمایشیاین تجهیزات عبارتند از چند دستگاه چیلر که در قسمت های مختلف و در ارتفاع مناسب قرار گرفته اند، لذا فضایی از سطح کارخانه اشغال نمی نمایند.  سیستم و آب و فاضلابفضای مورد نیاز این قسمت 10 متر مربع می باشد.   تجهیزات روشناییجهت تامین برق مورد نیاز در شرایط عادی و اضطراری یک ترانسفورماتور و یک موتور  برق در نظر گرفته شده است. برق مورد استفاده در کارخانه از نوع سه فاز می باشد. در طراحی  ساختمان قسمت های تولیدی و غیر تولیدی سعی شده از نور طبیعی حداکثر استفاده بعمل اید . مساحت مورد نیاز این بخش 10 متر مربع می باشد.اهمیت نزدیکی هر یک از قسمتهای سرویس دهنده به تولیدانبار ابزار و ملزومات به دلیل آنکه مرتبا با قسمتهای تولیدی در ارتباط هستند، بالاترین اولویت نزدیکی را به خود اختصاص می دهند. در سیستم گرمایشی ، موتورخانه به علت سروصدای زیاد بایستی از قسمتهای اداری دور باشد. سیستم اب و فاضلاب، بایستی تا حد امکان نزدیک باشد بطوریکه هزینه تاسیسات فاضلاب کاهش  یابد. سیستم های روشنایی ، بدلیل مسائل ایمنی بایستی در محلی دورتر از تاسیسات تولیدی و غیر تولیدی قرار گیرد: لذا از اهمیت نزدیکی پائینی برخوردار است. انبار وسایل حمل و نقل ، نیز از آن جهت که مرتبا با قسمتهای تولیدی در ارتباط هستند، بالاترین اولویت نزدیکی را به خود اختصاص می دهند. تحقیق کارافرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاور)طرح توجیهی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاور)کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاور)دانلود تحقیق کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاو

 • توحید در الوهیت یا توحید عبادى

  توحید در الوهیت یا توحید عبادى دریافت توحید در الوهیت یا توحید عبادى توحید در الوهیت یا توحید عبادى دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 107 فرمت فایل doc حجم فایل 50 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 57 15,400 تومان…

 • پاورپوینت آشنایی با کاربرد مکمل های غذایی

  پاورپوینت آشنایی با کاربرد مکمل های غذایی دریافت پاورپوینت آشنایی با کاربرد مکمل های غذایی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 115 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مکمل های غذاییعلت مصرف مکملهای غذایی ورزشی تفاوت مکمل…

 • پلان معماری ساختمان مسكونی 162 متری

  پلان معماری ساختمان مسكونی 162 متری دریافت پلان معماری ساختمان مسكونی 162 متری این فایل شامل پلان معماری ساختمان مسكونی 162 متری فایل اتوكد می باشد دسته بندی معماری بازدید ها 716 فرمت فایل rar حجم فایل 181 کیلو بایت…

 • تحقیق زندگینامه دالتون

  تحقیق زندگینامه دالتون دریافت تحقیق زندگینامه دالتون دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 829 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 جان دالتون در انگلستان در ششم سپتامبر سال ۱۷۶۶ متولد شد پدر جان دالتون مالک تکه زمینی حقیر…

 • مسائل حقوقی پناهندگان

  مسائل حقوقی پناهندگان دریافت مسائل حقوقی پناهندگان هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری…

 • پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن

  پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن دریافت پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1156 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 دانلود پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب واهمیت آن…

 • پاورپوینت گرم کردن عمومی در ورزش

  پاورپوینت گرم کردن عمومی در ورزش دریافت پاورپوینت گرم کردن عمومی در ورزش دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود پاورپوینت با موضوع گرم کردن عمومی در ورزش، در قالب…

 • پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها

  پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها دریافت پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها دسته: مواد و متالوژی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1044 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 نسوزها آجرهای سیلیسی آجر های آلومینیومی آجرهای آلومینوسیلیکاتیآجرهای خاک نسوز…

 • تحقیق برنامه نویسی درس گرافیک کامپیوتری

  تحقیق برنامه نویسی درس گرافیک کامپیوتری دریافت تحقیق برنامه نویسی درس گرافیک کامپیوتری برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس برای درس گرافیک کامپیوتری که شامل چرخش های زمین و ماه و خورشید در فضا می باشد که زیر آن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 177 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت قیمت فایل فقط 28,600…

 • مقاله با عنوان پرورش و تولید میگو

  مقاله با عنوان پرورش و تولید میگو دریافت مقاله با عنوان پرورش و تولید میگو مقاله دامپروری و تولید با عنوان پرورش و تولید میگو در فرمت ورد در 17 صفحه دسته بندی کشاورزی بازدید ها 132 فرمت فایل doc…

 • تحقیق حسابداری دولتی

  تحقیق حسابداری دولتی دریافت تحقیق حسابداری دولتی تحقیق حسابداری دولتی دسته بندی حسابداری بازدید ها 150 فرمت فایل zip حجم فایل 44 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 105 14,300 تومان  تحقیق حسابداری دولتی حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.…

 • کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM

  کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM دریافت کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 165 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM قیمت فایل فقط…

 • تحقیق بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها

  تحقیق بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها دریافت تحقیق بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها تحقیق بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها دسته بندی حسابداری بازدید ها 110 فرمت فایل zip…

 • دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص

  دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص دریافت دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود الگوهای…

 • دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی

  دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی دریافت دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2213 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24…

 • فایل psd کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و نرم افزاری

  فایل psd کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و نرم افزاری دریافت فایل psd کارت ویزیت خدمات کامپیوتری و نرم افزاری دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 10327 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فایل…

 • پلان معماری ساختمان 4 طبقه با كلیه جزئیات

  پلان معماری ساختمان 4 طبقه با كلیه جزئیات دریافت پلان معماری ساختمان 4 طبقه با كلیه جزئیات دانلود نقشه اتوكد ساختمان 4 طبقه با كلیه جزئیات نقشه پلان ساختمان ، نما ، بام ، پاركینگ ، برشها دسته بندی معماری…

 • تحقیق بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

  تحقیق بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد دریافت تحقیق بررسی و اثبات واقع گرایی کمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت…

 • تحقیق درباره خوردگی در شیمی 43 صفحه

  تحقیق درباره خوردگی در شیمی 43 صفحه دریافت تحقیق درباره خوردگی در شیمی 43 صفحه دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود فایل تحقیق خوردگی در شیمی دارای 43 صفحه در…

 • پروپوزال (اقسام اراضی در فقه و حقوق)

  پروپوزال (اقسام اراضی در فقه و حقوق) دریافت پروپوزال (اقسام اراضی در فقه و حقوق) پروپوزال (اقسام اراضی در فقه و حقوق) دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 49 فرمت فایل doc حجم فایل 39 کیلو بایت تعداد…

 • دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن

  دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن دریافت دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی اقتصاد بازدید ها 160 فرمت فایل doc حجم…

 • گریز از سزارین و زایمان بی درد

  گریز از سزارین و زایمان بی درد دریافت گریز از سزارین و زایمان بی درد دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 سزارین به عنوان یك پدیده اجتماعی حال حاضر موجب ایجاد…

 • تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

  تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان دریافت تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق…

 • کتاب روش تدریس زبان teaching methodology

  کتاب روش تدریس زبان teaching methodology دریافت کتاب روش تدریس زبان teaching methodology دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 13397 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 347 کتاب روش تدریس زبان teaching methodology قیمت فایل فقط 7,700…

 • مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت

  مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت دریافت مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 948 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 مبانی نظری…

 • پاورپوینت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی (فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)

  پاورپوینت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی (فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی) دریافت پاورپوینت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی (فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف…

 • تبلیغات انبوه و نامحدود در تلگرام

  تبلیغات انبوه و نامحدود در تلگرام دریافت تبلیغات انبوه و نامحدود در تلگرام دسته: نرم افزار کاربردی بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 45087 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 این برنامه جهت تبلیغات انبوه گرفتن سین و برنده شدن…

 • بررسی سیستم عامل های موبایل (AndrOid-WindoS MObiLe,PhOne -Symbian OS)

  بررسی سیستم عامل های موبایل (AndrOid-WindoS MObiLe,PhOne -Symbian OS) دریافت بررسی سیستم عامل های موبایل (AndrOid-WindoS MObiLe,PhOne -Symbian OS) دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2328 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 بعد از رسمیت یافتن…

 • دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص

  دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص دریافت دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص دسته: حقوق بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 دانلود سند و اقسام آن 83 ص تحقیق…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پیشینه رضایت از زندگی زناشویی

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پیشینه رضایت از زندگی زناشویی دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پیشینه رضایت از زندگی زناشویی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد…

 • فرآیند بودجه و برنامه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

  فرآیند بودجه و برنامه ریزی در سازمان تامین اجتماعی دریافت فرآیند بودجه و برنامه ریزی در سازمان تامین اجتماعی مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد در این…

 • مدیریت فناوری اطلاعات

  مدیریت فناوری اطلاعات دریافت مدیریت فناوری اطلاعات دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 در این مقاله مروری اجمالی بر مهمترین مهارت‌های عمومی یك مدیر فناوری اطلاعات خواهیم داشت قیمت…

 • پروژه عیب یابی الكتریكی

  پروژه عیب یابی الكتریكی دریافت پروژه عیب یابی الكتریكی دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود مقاله عیب یابی الکتریکی و اموزش پی ای سی قیمت فایل فقط 7,700…