گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان

گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان

دریافت

گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

89
فرمت فایل

doc
حجم فایل

207 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

55

9,900 تومان
گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان در 55 صفحه ورد قابل ویرایش فهرستعنوان                                                صفحهتاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان         1فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان           2پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات          4هماهنگی عایقی                             6شین و شینه بندی                           7فواصل زمین كردن نقطه نوترال و سیستم زمین                 9هدف از ایجاد یك سیستم زمین                    10بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست                11برقگیر                                    13ترانسفورماتور                                15ترانسفورماتور ولتاژ                             18رله های جهت دار برای خطاهای زمین                     22سیستم حفاظتی خطای عملكرد كلید                     25حفاظت ترانسفورماتور                             27اعتبار                                   34تهیه وتصویب بودجه                            35اجرای بودجه                                 37حسابداری انبار                                                                               38نوع محاسبه قیمت كالاها                        43پیش بینی موجودی                               44دفتر داری                                 49حسابداری تاسیسات                              50حساب تاسیسات برق مشغول به کار101                53برکناری تاسیسات                              54تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان :شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در تاریخ 1/1/1372 با101 مگاوات پیک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردیده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پیک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کیلومتر طول شبکه 20 کیلو ولت هوایی و زمینی وبا 4444 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی و904روستای برقدار خود ادامه می دهدوضعیت تامین برق شهرستان زنجان :اولین نیروگاه زنجان درسال1320 توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با یک دستگاه دیزل ژنراتور 115 اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدریج 4 دستگاه دیگر با قدرتهای  90  ، 575  ،  630  ،  1200  اسب بخار به نیروگاه اضافه ومورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره در سال 1348 تاسیسات فوق تحویل برق تهران شده وبه شبکه سراسری وصل گردید . در حال حاضرشهرستان زنجان دارای 1718 پست هوایی وزمینی با قدرت حدود 374 مگاولت امپروحدود1722 کیلومتر طول شبکه KV20  هوایی وزمینی و1704 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی ، شهرستان ماهنشان دارای 404 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 37 مگا ولت امپر وحدود 796 کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی و زمینی و404 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی و زمینی ، شهرستان طارم دارای 386 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 37 مگاولت امپر و حدود 464کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی وزمینی و261 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی وشهرستان ایجرود دارای 201 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 24 مگا ولت امپر وحدود 458 کیلومتر طول شبکه KV20  هوایی وزمینی و225 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی می باشد .فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان :بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی اقلام درامد وسایرمنابع تامین اعتبار وبراورد هزینه ها برای انجامفعالیت ها ، اجرای طرح ها وعملیاتی است که منجر به حصول هدفهای شرکت می شود .سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه می یابد .درامد شرکتها وسایر منابع تامین اعتبار شرکت عبارت است از کلیه وجوه دریافتی مشروحه زیرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسایرمنابع منظورمی گردد :الف) وجوه دریافتی بابت توزیع یا فروش برقب) وجوه دریافتی بابت نگهداری شبکه روشنائی معابر یا ابونمان برای نگهداریتاسیسات برق ( از مشترکین )ج) وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب برق وهزینه های نیرورسانی وهزینه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزیع )د) وجوه دریافتی از سایر منابعه) وجوه حاصله از سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتهاو) وجوه حاصله از انجام خدمات فنی برق  ( عیب یابی  – تعمیرات و…)4- هزینه های شرکت عبارت است از پرداختهایی که به صورت قطعی به ذینفع درقبال کار ، خرید وتعهد ویا به عنوان کمک وهر عنوان دیگری که دربودجه شرکت منظور شده است صورت می گیرد وبه طور کلی هزینه ها را می توان به 2دسته تقسیم کرد:الف ) هزینه های جاریب) هزینه های سرمایه ایشاید بتوان مساله تشخیص وتفکیک هزینه های سرمایه ای و جاری را از مهمترین مسائل حسابداری شناخت زیرادراین زمینه قاعده وضابطه روشنی نیست.در شرکتهای توزیع نیروی برق طبق ایین نامه مالی داخلی خود هزینه ها را به 5بخش تقسیم نموده اند :الف) هزینه های خریدب) هزینه های توزیع وفروش انرژیج ) هزینه های عمومی واداریچ)هزینه های سرمایه گذاری وتوسعهح) هزینه هایی که در اداره نیروگاه های دیزل وگازی محلی یا شبکه های توزیعبر حسب قرارداد های منعقده انجام می شود .عبارت است از تعیین وانتخاب کالا وخدمات وسایر پرداختها که تحصیل یا انجام انها برای نیل به هدف های شرکت ضروری است.پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات:در طراحی پستها باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زیر آمده است.الف:شرایط محیط:این عوامل نقش مهمی در طراحی ها دارند و عمدتاً عبارتند از:1.درجه حرارت حداكثر محیط:بطور كلی تحت تأثیر دو درجه حرارت می باشد:الف:محیط   ب:گرمای حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و این دو مقدار باید ثابت باشند.2.درجه حرارت حداقل:دستگاه باید بتواند در كمترین درجه حرارت محیط كار كند.3.ارتفاع از سطح دریا:با افزایش ارتفاع چگالی هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا برای یك فاصله مشخص كمتر می شود.4.مقدار یخ:دستگاهها باید مقاومت مكانیكی در مقابل یخ های زمستان را داشته باشند.5.سرعت باد:سرعت باد در محل یك پست باید در طراحی تجهیزات و اتصالات مورد توجه قرار گیرد.6.زلزله:وسایل باید با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحی شوند و تهیه گردند.7.مقدار آلودگی هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه برای تعیین سطح ایزولاسیون مورد توجه قرار می گیرد.8.تعداد صاعقهب:اطلاعات الكتریكی مبنا:1.ولتاژ الكتریكی مبنا: (ولتاژ نامی) و ولتاژ حداكثر كار:ولتاژ نامی یكی از مشخصه های فنی یك دستگاه و اصلی ترین مشخصه یك پست بوده و ولتاژ نامی عبارتست از ولتاژ دائمی كار یك پست می باشد و به عوامل فنی مختلفی بستگی دارد.ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامی كه امكان بوجود آمدن آن در شرایط عادی وجود داشته باشد.2.جریان نامی:عبارتست از جریانی كه از یك دستگاه در حالت كار عادی آن عبور می كند.3.جریان اتصال كوتاه:تعیین جریان اتصال كوتاه در یك پست جهت طراحی آن و انتخاب تجهیزات بسیار مهم است.باید توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در یك پست با توجه به تغییرات و با توسعه شبكه تغییر می نماید.و دارای دو اثر حرارتی و اثرات نیروی حاصل ناشی از عبور جریان اتصال كوتاه می باشد.4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز می باشد كه در ایران 50 هرتز است.5.سیستم اتصال فازها:تولید و انتقال انرژی در شبكه بصورت سه فاز انجام می گیرد و پست های فشار قوی نیز بصورت سه فاز ساخته می شوند جهت سهولت تشخیص فازها از یكدیگر آنها كد گذاری می شوند.6.سطح ایزولاسیون یا سطح عایقی تجهیزات:مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهای دائم و موقتی و زودگذر توسط تجهیزات را سطح عایقی یا سطح ایزولاسیون می گویند.هماهنگی عایقی:شامل انتخاب قدرت عایقی برای تجهیزات سیستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهای شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عایقی یا Bil گیوند و هرچه از نظر سطح عایقی پایین تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش برای تعیین سطح عایقی بكار برده می شوند.1.روش قراردادی        2.روش آماریكه هر كدام دارای روشهای فنی خاص خود می باشند.دو نوع سطح عایقی موجود می باشد:1.خارجی      2.داخلیاضافه ولتاژهای بوجود آمده در شبكه معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند:1.بر اثر فركانس:كه سه حالت دارد:1.اثر فرانتی     2.پدیدة رزونانس       3.اتصالی فاز به زمین2.ناشی از كلید زنی:در تمام حالات عملكرد كلید بوجود می آید و 2 تا 4 برار ولتاژ نامی می باشد.3.ناشی از رعد و برقدر هماهنگی عایقی اضافه ولتاژهای فوق اصولاً به علت اینكه آنها تعیین كنندة رنج برقگیرها و همچنین سطوح وسایل حفاظتی هستند در نظر گرفته می شوند.جهت تأمین سطوح عایقی و انتخاب برقگیر برای هر رنج و هر اندازة ولتاژ خاص استانداردهایی وجود دارد كه از آنها جهت طراحی استفاده می گردد كه این استانداردها به عوامل مختلفی بستگی دارد.البته ارتفاع نیز سهم مهمی در تعیین سطح عایقی دارد.شین و شینه بندی:شینه بندی عبارتست از چگونگی ارتباط الكتریكی فیلدهای مختلف كه دارای یك سطح ولتاژند.مثلاً تمام ترانسفورماتورها و هادی های موجود در پست تبدیل كه دارای ولتاژ مساوی هستند توسط یك هادی بهم وصل می شوند كه این هادی را شین گویند.در روی این شین انرژی مولدها و یا مبدلها و یا هر دو بهم می پیوندند و از روی آن بطور مستقیم و یا پس از تبدیل به مصرف كننده ها و یا نقاط دیگر هدایت می شوند در واقع شین عبارتست از وسیلة جمع و پخش انرژی در واحد زمان..رله افت ولتاژ تأخیری:این رله ولتاژی است كه زمان قطع آن تابع اختلاف سطح الكتریكی می باشد و هرچه افت ولتاژ بیشتر باشد زمان قطع كوتاهتر می گردد.رله افت با یك تأخیر زمانی فرمان قطع مدار را می دهد و اگر زمان تأخیر سپری نشده باشد و ولتاژ به حد نرمال برسد از دادن فرمان خودداری می كند.  2.رله افت ولتاژ زمانی:اصول كار این رله شبیه رله افت ولتاژ تأخیری است با این تفاوت كه این مدار به یك عضو زمانی نیز مجهز می باشد.رلة اضافه ولتاژ:رله فوق به منظور آزمایش تجهیزات،مدارات حفاظتی تنظیم كننده های ولتاژ،آزمایش ترانسفورماتورها،یكسو كننده ها،كنترل كننده ها و غیره بكار می رود.طرز كار آن بدین صورت است كه:ولتاژ 100 و 200 بوسیله ترانسفورماتور تبدیل به ولتاژ كوچكتر گردیده و بوسیله یكسو كنندة پل ، یكسو می شود.این ولتاژ یكسو شده به دو مقایسه كنندة ولتاژ اندازه گیری K1 و K2 می رسد.چنانچه سطح ولتاژ از ولتاژ تنظیم بیشتر باشد.مقایسه كنندة K1 عمل نموده و با در نظر گرفتن زمان T،تریگر،سیگنال S كه بیان كنندة اولین مرحله حفاظت است،روشن می شود.و چنانچه ولتاژ به مقدار تنظیمی نرسیده،واحد قطع كنندة I1 عمل می كند و مرحلة دوم حفاظت با قطع كلید انجام می گیرد.چنانچه ولتاژ از سطح تنظیمی برای مقایسه كنندة K2 بیشتر شود واحد تریگر قطع كنندة I2 عمل كرده و فرمان قطع را صادر می كند برای هر مرحله قطع سیگنالی روشن می شود.می توان عمل Reset را برای هر دو فرمان K1 و K2 انجام داد.سیستم حفاظتی خطای عملكرد كلید:در مواقعی كه خطا اتفاق می افتد و یكی از حفاظتهای پست عمل می كند گاهی اوقات ممكن است كلید مربوطه به هر علتی ، از قبل پایین بودن فشار روغن،گاز و یا خرابی مكانیزم قطع و وصل و غیره فرمان قطع نگیرد و باز نشود برای پیشگیری از این موضوع سیستم حفاظتی انجام شده و كلیدهای دیگری بلافاصله باز می شوند تا قسمت خطا از سیستم ایزوله گردد.پس هر حفاظتی كه تعبیه گردد باید در صورت عمل نكردن یكی از كلیدها،كلیدهای خاص دیگری را باز نماید.رله وصل مجدد خودكار Auto Reclosing Relayاكثر اتصال كوتاههایی كه بر روی خطوط انتقال بوجود می آید گذرا بوده و پس از مدت كوتاهی از بین می روند بنابراین قطع نمودن این خطوط بطور كامل لازم نبوده و بهتر است فرصت دوباره ای به سیستم داده شود.وصل مجدد سیستمی است كه پس از وقوع خطا و باز شدن كلید مربوطه پس از طی مدت كوتاهی كلید را بسته و اگر باز هم خطا بر روی خط بود آنگاه دوباره فرمان باز شدن به كلید داده می شود.این رله هم یك فاز و هم سه فاز می تواند عمل خود را انجام دهد.رله های وصل مجدد دارای دو زمان می باشند.1.زمان مرده:زمانی كه اتصالی تكفاز با زمین رخ می دهد كلید مربوطه به آن فاز محل اتصال را از مدار خارج می كند.در حین قطع شدن كلید مربوطه فرمان وصل به رله Reclose داده می شود تا اگر احیاناً اتصال كوتاه گذرا بوده باشد قسمت از مدار خارج شده وارد مدار گردد زمانی طول خواهد كشید تا فرمان وصل توسط رله وصل مجدد صادر شود این زمان مربوط به زمان عملكرد كلید،مدت زمان خاموش شدن جرقه كه حدود 2 تا 3 سیكل طول می كشد.خنك شدن روغن،زمان شارژ شدن فنرهای مكانیزم عمل كنندة كلیدها می باشد.كل این مدت زمان بین 1 تا 5/1 ثانیه طول می كشد و پس از این مدت زمان است كه وصل مجدد توسط رله Reclose داده می شود.این زمان را زمان مرده نامند.2.زمان فرمان قطع مجدد:پس از زمان مرده فرمان وصل توسط Reclose داده می شود.حال اگر اتصالی برطرف شده باشد كلید بصورت وصل باقی می ماند و اما اگر اتصالی برطرف نشده باشد پس از یك زمان مشخص كه این زمان را بر زمان جابجای روغن در كلید،خارج شدن هوای یونیزاسیون محیط اتصالی و خنك شدن محفظة آرك می باشد رله دیستانس فرمان قطعی سه پل كلید را می دهد.زمان فوق بین 1 إلی 3 ثانیه طول می كشد در این حالت رله وصل مجدد قفل می شود.باید توجه داشت كه اگر در این مدت اتصالی قبلی برطرف شده باشند و یك اتصالی جدید رخ داده باشد باز هم رله دیستانس فرمان قطع سه پل كلید را می دهد ولی اگر اتصالی جدید بعد از زمان Reclose باشد عمل وصل مجدد بار دیگر انجام می گیرد.حفاظت ترانسفورماتور:برای اینكه به بررسی حفاظت ترانسفورماتور بپردازیم بد نیست كه موارد زیر را در نظر بگیریم:1.ترانسفورماتورهای انتقال دارای دو نوع حفاظت بوده كه عبارتند از:الف:حفاظتهای نصب شده روی بدنه ترانسفورماتور كه اصولاً حفاظت كنندة اتصالهای داخلی ترانس بوده كه ناشی از اضافه حرارت و یا ایجاد گاز می باشد كه این رله ها عبارتند از رله های بوخهلتس،رله درجه حرارت سیم پیچ و رله درجه حرارت روغن كه اصولاً این نوع حفاظتها پس از مقدار مشخص عمل می كنند.ب:حفاظت ترانسفورماتور توسط حفاظت كننده های سریع كه اصولاً حفاظت های اصل ترانس می باشند و عبارتند از رله اضافه جریان های زمانی و رله افت امپدانس و رله های اضافه بار كوچك.2.اتصالهای داخل ترانسفورماتور عبارتند از:a:اتصال بین سیم پیچهای ترانسفورماتور و زمینb:اتصال بین سیم پیچهای هر فازc:اتصال بین فازهاd:اتصال بین سیم پیچهای فشار ضعیف و فشار قوی.3.از بین رفتن عایقهای ترانسفورماتور ناشی از عوامل زیر است:الف:ناشی از افزایش حرارت در عایقها است كه بخاطر:a:روغن ترانسفورماتور نتواند بخوبی به حركت خود ادامه دهد.b:كمبود روغن ترانسفورماتورc:عدم كار سیستم خنك كن ترانسفورماتورd:از بین رفتن هسته ترانسفورماتورe:افت فركانس شبكهf:عبور جریان اتصالی در مدت طولانی.G:اضافه بار ممتد و یا زیادتر از حد معقولH:عدم سرویس بجا و تعویض بموقع ترانسفورماتورب:ممكن است عایق بطور ناگهانی و مستقیم از بین رود بخاطر:a:اضافه ولتاژb:نیروهای دینامیكی ناشی از اتصال كوتاهبا توجه به اینكه ترانسفورماتورها مهمترین وسیلة توزیع و انتقال بوده و از نظر اقتصادی نیز بسیار گران می باشد بنابراین لازم است كه در نگهداری و حفاظت آن حداكثر كوشش مبذول گردد.بطوری كه یك ترانس قدرت بتواند بخوبی كار كند.  گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجانکاراموزی اداره برق استان زنجانکارورزی اداره برق استان زنجاندانلود گزارش کارآموزی اداره برق استان زنجاناداره برق استان زنجانادارهبرقاستان زنجان

 • آگهی جدید پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید

  آگهی جدید پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید دریافت آگهی جدید پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 19246 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود آگهی ترحیم لایه بازآگهی…

 • پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت

  پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت دریافت پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه مدیریت کار و زمان مدیریت خلاقیت دسته بندی علوم انسانی بازدید…

 • پاورپوینت بررسی معماری قرون وسطی

  پاورپوینت بررسی معماری قرون وسطی دریافت پاورپوینت بررسی معماری قرون وسطی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1907 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاورپوینت بررسی معماری قرون وسطی در 43 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت…

 • تحقیق ترانزیستور اثر میدانی FET

  تحقیق ترانزیستور اثر میدانی FET دریافت تحقیق ترانزیستور اثر میدانی FET فصل اول مشخصات JFET 1ـ1 مقدمه ترانزیستور اثر میدانی (یا به اختصار FET) قطعه‌ای سه پایانه است كه در موارد بسیاری بكار می‌رود و در مقیاس وسیعی با ترانزیستور…

 • پنکه طراحی شده در سالیدورک

  پنکه طراحی شده در سالیدورک دریافت پنکه طراحی شده در سالیدورک پنکه طراحی شده در سالیدورک طراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار سالیدورک SOLIDWORKS نرم…

 • پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 (نمونه مشابه مسکونی)

  پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 (نمونه مشابه مسکونی) دریافت پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 (نمونه مشابه مسکونی) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 964 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی…

 • معماری دیکانستراکشن

  معماری دیکانستراکشن دریافت معماری دیکانستراکشن فایل ورد تحقیق معماری دیکانستراکشن در 18 صفحه دسته بندی معماری بازدید ها 94 فرمت فایل doc حجم فایل 871 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 18 8,800 تومان فایل ورد تحقیق معماری دیکانستراکشن در 18…

 • پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص

  پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص دریافت پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 297 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه پلان ساختمان با…

 • تحقیق دموكراسی و انتخابات

  تحقیق دموكراسی و انتخابات دریافت تحقیق دموكراسی و انتخابات تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی كدام مؤثرتر است؟ بانزدیك شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می كوشند تا با تبلیغات میلیاردی…

 • تحقیق و مقاله پیرامون جوش در ساختمان

  تحقیق و مقاله پیرامون جوش در ساختمان دریافت تحقیق و مقاله پیرامون جوش در ساختمان تحقیق و مقاله پیرامون جوش در ساختمان دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 177 فرمت فایل zip حجم فایل 375 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

  مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران دریافت مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران مبانی نظری شرط…

 • گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC

  گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC دریافت گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهای DC در 53 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 110 فرمت فایل doc حجم فایل 61 کیلو بایت تعداد…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه هشتم را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم

  اقدام پژوهی چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه هشتم را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم دریافت اقدام پژوهی چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی…

 • مدل قیمت گذاری آربیتراژ

  مدل قیمت گذاری آربیتراژ دریافت مدل قیمت گذاری آربیتراژ تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران مطلوب آن است…

 • پاورپینت کلاسی درباره ارمنستان

  پاورپینت کلاسی درباره ارمنستان دریافت پاورپینت کلاسی درباره ارمنستان دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1334 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 پاورپوینت کشورارمنستان ارمنستان اسلایدمعرفی ارمنستان پاورپینت کلاسی درباره ارمنستان قیمت فایل فقط 5,500 تومان پاورپوینت درباره…

 • پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ

  پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ دریافت پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 169 فرمت فایل doc حجم فایل 175 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 29 8,800 تومان جریانی از مایع را در…

 • ارزیابی کیفیت و عوامل موثر بر آن در حسابداری

  ارزیابی کیفیت و عوامل موثر بر آن در حسابداری دریافت ارزیابی کیفیت و عوامل موثر بر آن در حسابداری این مقاله کاملا ویرایش شده و منظم می باشدکه در زیر قسمتی از چکیده را آورده ایم دسته بندی حسابداری بازدید…

 • چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!)

  چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) دریافت چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل:…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت اندیشی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت اندیشی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت اندیشی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مثبت اندیشی قیمت فایل فقط…

 • دانلود مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج

  دانلود مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج دریافت دانلود مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5493 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 انجام عملیات اولیه جهت رشد جنین…

 • گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان

  گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان دریافت گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 واژه مسافر ناتوان در برگیرنده…

 • پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

  پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز دریافت پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز دارای 12 سوال می باشد این فایل حاوی سوالات…

 • بسته بندی آبمیوه سن ایچ

  بسته بندی آبمیوه سن ایچ دریافت بسته بندی آبمیوه سن ایچ بسته بندی آبمیوه سن ایچ در 12 اسلاید دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 251 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.253 مگا بایت تعداد صفحات فایل…

 • مصاحبه استخدامی دولتی

  مصاحبه استخدامی دولتی دریافت مصاحبه استخدامی دولتی مصاحبه استخدامی دولتی دسته بندی آزمون های استخدامی بازدید ها 238 فرمت فایل pdf حجم فایل 18.617 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300 تومان این مجموعه حاوی محتویات زیر است: جزوه ی…

 • نمونه قرارداد پارتیشن

  نمونه قرارداد پارتیشن دریافت نمونه قرارداد پارتیشن دسته: فرم و مستندات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 نمونه قرارداد پارتیشن قیمت فایل فقط 9,900 تومان فایل نمونه قرارداد پارتیشن شامل 11 ماده در…

 • جزوه دستنویس اجزای محدود

  جزوه دستنویس اجزای محدود دریافت جزوه دستنویس اجزای محدود دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11507 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 جزوه دستنویس اجزای محدود شامل قیمت فایل فقط 9,900 تومان معرفی محیط های پیوسته و مدل…

 • بهینه سازی موتور جستجو

  بهینه سازی موتور جستجو دریافت بهینه سازی موتور جستجو دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 537 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 استفاده از موتورهای جستجو برای پیدا کردن اطلاعات در شبکه جهانی وب امروزه یک…

 • تحقیق افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها

  تحقیق افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها دریافت تحقیق افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها 1 مقدمه طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و…

 • کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

  کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی دریافت کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 کارآیی بازار…

 • اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

  اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم دریافت اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 اقدام…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حقوق و پاداش مدیران اجرایی

  پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حقوق و پاداش مدیران اجرایی دریافت پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حقوق و پاداش مدیران اجرایی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت…

 • گزارش کارآموزی رشته برق کارخانه سیمان

  گزارش کارآموزی رشته برق کارخانه سیمان دریافت گزارش کارآموزی رشته برق کارخانه سیمان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3471 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 گزارش کارآموزی کارخانه سیمان مناسب دانشجویان برق و الکترونیک…

 • مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك

  مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك دریافت مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت…

 • امنیت در شبکه های حسگر بیسیم

  امنیت در شبکه های حسگر بیسیم دریافت امنیت در شبکه های حسگر بیسیم فصل اول تحقیق خودم در رابطه با امنیت در شبکه های حسگر بیسیم(30 صفحه) از این فایل می توان بعنوان فصل اول تحقیق مرتبط و همچنین به…

 • پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت

  پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت دریافت پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1586 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 اورپوینت ارائه کلاسی کارشناسی ارشد با موضوع گسترش عملکرد کیفیت (QFD) ، در قالب فایل پاورپوینت…